روش های ثبت اختراع  در ایران و جهان

دو روش ثبت اختراع در جهان وجود دارد :
روش اعلامی
روش تحقیقی

Call Now