VTEM skitter

پیگیری ثبت شرکت

دسترسی سریع

مزایای ثبت شرکت

برای انجام فعالیت تجاری و غیر تجاری منظم و سازماندهی شده باید از طریق ثبت یک شرکت یا موسسه و ثبت علامت تجاری تجارت خود را آغاز نمود.

فعالیت رسمی و قانونی و شفاف در پرتوی مجوزهای قانونی تنها و تنها در سایه قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و در قالب یک شرکت ممکن است.

  • ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  • ثبت شرکت سهامی خاص

  • ثبت انواع علائم تجاری

  • رتبه بندی شرکت ها

Call Now