VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

پورتال رتبه بندی پیمانکاران

 
بیشتر...

پورتال اداره روزنامه رسمی

 
بیشتر...

پورتال اداره ثبت شرکت ها

 
بیشتر...

پورتال ثبت علائم تجاری

 
بیشتر...

88882588 021

88888273 021

پیگیری درخواست

دسترسی سریع

مزایای ثبت شرکت

برای انجام فعالیت تجاری و غیر تجاری منظم و سازماندهی شده باید از طریق ثبت یک شرکت یا موسسه و ثبت علامت تجاری تجارت خود را آغاز نمود.

فعالیت رسمی و قانونی و شفاف در پرتوی مجوزهای قانونی تنها و تنها در سایه قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و در قالب یک شرکت ممکن است.

  • ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  • ثبت شرکت سهامی خاص

  • ثبت انواع علائم تجاری

  • رتبه بندی شرکت ها