هر یک از انواع مختلف شرکت ها در نوع خود منحصر به فرد بوده و دیدگاه خاص خود را دارند. بسیاری از افراد تنها به ثبت یک شرکت و یا ارائه خدمت یا فروش کالایی می پردازند و به خیال خود یک شرکت موفق را ثبت کرده اند. ثبت یک شرکت موفق که علاوه بر بازاریابی خوب باید عنوانی مطرح شده در صنف مربوط به خود را داشته باشد. اگر شما نیز علاقه مند به ثبت شرکت هستید؛ بهتر است فاکتورهای مهم ثبت شرکت موفق را بدانید.

انتخاب شریک

یکی از فاکتور های مهم ثبت شرکت موفق، انتخاب شریک یا شرکاء مناسب است. در قانون تجاری ایران، ثبت شرکت های تک نفره مجاز نبوده و حداقل باید دو نفر موسس شرکت باشند. اولین گام در ثبت یک شرکت، موفقیت و تداوم آن بوده که به نوع شرکاء بستگی دارد. هم خوانی و هماهنگی روحیات و عملکرد آنان و هم چنین یک سو بودن هدف آنان، تاثیر مهمی بر روی ثبت یک شرکت موفق دارد.

انتخاب موضوع فعالیت شرکت مورد نظر

موضوع اصلی شرکت در واقع هدف نهایی تلاش شرکاء است. نوع فعالیت شرکت تمامی چهارچوب های شرکت، هدف ها و هویت های شرکت را مشخص می کند. برای انتخاب موضوع شرکت باید تخصص و مهارت و توان افراد زیر دست تعیین شود. تخصص کادر و پرسنل شرکت رابطه مستقیمی با ثبت یک شرکت موفق دارد. برخی از موضوعات برای ثبت شرکت مورد قانونی داشته و انتخاب و فعالیت در آن زمینه امکان پذیر نمی باشد. شرکت های موفق، موضوعات مورد نیاز و مهم جامعه را مشخص کرده و مطابق آن فعالیت می کند.

انتخاب قالب تجاری و حقوقی

به طور کلی شرکت های قابل ثبت در ایران به 7 گروه دسته بندی می شوند.

شرکت سهامی: سهامی عام و سهامی خاص

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط سهامی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی تولید و مصرف

هر یک از قالب های تجاری، قوانین و ضوابط خاص خود را داشته و شرکاء با توجه به میزان سرمایه گذاری، نوع فعالیت شرکت و میزان مهارت پرسنل مربوطه در یکی از قالب های تجاری ثبت شرکت خود را انجام می دهند.

نام مناسب شرکت

انتخاب نام مناسب شرکت، از دیگر فاکتورهای مهم ثبت شرکت موفق است. نام انتخاب شده بازتاب مستقیمی از نوع فعالیت شما در ذهن مخاطب داشته؛ به همین جهت انتخاب نام مناسب و هماهنگ با چهارچوب فعالیتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعیین میزان سرمایه گذاری و حامیان آن

تعیین میزان سرکایه گذاری اولیه و تامین آن، نکته ای مهم در ثبت یک شرکت موفق است. انتخاب هر یک از قالب های تجاری ثبت شرکت و نوع فعالیت شما با هزینه اولیه ثبت شرکت، رابطه مستقیمی داشته و به هر میزان که چهارچوب فعالیتی شما، تخصصی تر باشد، سرمایه گذاری اولیه بیشتر است. سرمایه گذاران ثبت شرکت، جزء شرکاء شرکت هستند.

مدارک تکمیلی ثبت شرکت

از دیگر فاکتورهای ثبت شرکت موفق، ارائه مدارک تکمیلی و معتبر از سوی شرکاء برای ثبت یک شرکت موفق تجاری است. مدارک در جهت اطمینان کپی برابر اصل می شود.

برنامه ریزی تفصیلی ثبت شرکت

یک شرکت موفق، برنامه ریزی تفصیلی کوتاه مدت و بلند مدت مشخصی داشته و طبق اهداف آن، به صورت مستقل از دیگر شرکت ها و همراه با ایده های نوین در سطح کشور مطرح می شود. یکی از فاکتورهای ثبت شرکت موفق، عملکرد مطابق اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت تجاری است.

بازاریابی و تبلیغات مناسب

در سال های اخیر تبلیغات، نقش عمده ای در ثبت شرکت دارد. ثبت برند یا علامت تجاری یک شرکت موفق، نیازمند تبلیغات مناسب است. تصویر سازی ذهنی مخاطب با تبلیغات شناخته می شود. به عنوان مثال شما صاحبان شرکت موفق را نمی شناسید، اما بارها برند و تبلیغات آن را دیده اید.

نتیجه گیری

ثبت شرکت چیست؟ فاکتورهای مهم در ثبت شرکت موفق چیست؟ تمامی این سوالات به نوعی چالش برای افراد متقاضی ثبت شرکت است. سالیانه افراد زیادی در حوزه های مختلف کاری و تجاری در کشور و یا در سطح بین المللی اقدام به ثبت برند و شرکت خاص خود کرده، که در برخی از موارد شرکت ثبتی ناموفق بوده و برخی دیگر از شرکت ها در سطح بین الملل مطرح می شوند. موفقیت ثبت شرکت موفق، آگاهی از بازار کار و قوانین مربوط به صنف تجاری است.


Call Now