شماره ی ثبت شرکت که پس از به ثبت رسیدن شرکت به ان داده می شود و شرکت با ان شماره شناسایی می شود .در بعضی مواقع امکان دارد شماره ای ماننده ان شماره در کشور وجود داشته باشد به همین خاطر سازمان املاک و اسناد کشور شناسه ی یازده رقمی  به شرکتها  داده می شود که مختص همان شرکت می باشد .
شماره ی ثبت شرکتها باید دارای چه مشخصاتی باشد :

1-یکی از روشهای شناسایی شرکت ها و موسسات شماره ی ثبت می باشد
2-شماره ی ثبت غیر قابل تغییر است
3-در صورتیکه شرکتها شماره ی ثبت نداشته باشند غیر قانونی محسوب می شوند
4-با استفاده از شماره ی ثبت شرکتها می توان اطلاعات لازم راجع به شرکت مورد نظر را بدست اورد
5-تا زمانیکه شرکت فعالیت می کند با این شماره شناخته می شود
6-با شماره ی ثبت می توان از شاداره ی ثبت شرکتها استعلام گرفت
7-هویت اشخاص حقوقی به وسیله ی شماره ی ثبت قابل شناسایی می باشد
استعلام شماره ی ثبت شرکت دارای چه مزایایی می باشد :
1-با استفاده از استعلام شرکت می توان به قانونی بودن ان پی برد
2-با استفاده از استعلام شماره ی ثبت شرکت ادرس مکان غعالیت شرکت مشخص می شود
3- از طریق استعلام شرکت به نوع فعالیت شرکت می توان پی برد
برای پی بردن به درست بودن شماره ی ملی از چه طریقی می توان اقدام کرد:
با مراجعه به سامانه ی  http://www.ilenc.ir می توان به درست بودن شناسه ی ملی شرکت پی برد .نحوه ی استعلام در این سامانه بدین صورت می باشد که یکی از اطلاعات زیر را باید وارد کرد :
الف)شماره ی ثبت شرکت
ب)شناسه ی ملی شرکت
ج)نام شخصیت شرکت
جستجو در سامانه در رابطه با شناسه ی ملی اشخاص حقوقی :
1- در این سامانه اطلاعات موسسات غیر تجاری و شرکتها موجود می باشد
2-اطلاعات این سامانه به روزرسانی می شود
3-برای بدست اوردن اطلاعات در رابطه با شرکت نباید  محل جغرافیایی و تاریخ ثبت را انتخاب کرد
4-برای بدست اوردن شماره ی ملی شرکت باید شماره ی ثبت شرکت یا نام شخصیت حقوقی شرکت را وارد سامانه کنید
5-چنان چه تمایل به بدست اوردن اطلاعات بیشتر داشته باشید باید بر روی شناسه ی ملی کلیک کرد
6-برای بدست اوردن اطلاعات در رابطه با اشخاص حقوقی باید به تفکیک از سازمانهایی که انها را به ثبت رسانده عمل کرد


Call Now