پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار
از ویژگیهای منحصربفرد شرکتهای سهامی عام که آن را از کلیه شرکتهای تجاری و از جمله سهامی خاص متمایز می سازد ، امکان عضویت این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار است . در حالی که برخلاف تجویز انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای سهامی خاص به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 این شرکتها مجاز به ارائه اوراق مشارکت یا برگه های سهام خود در این بازار نیستند.

Call Now