یکی از زیر مجموعه های موسسات غیر تجاری موسسات حقوقی هستند .
برای ثبت موسسات حقوقی نیاز هست از قوه قضاییه تاییدیه که همان پروانه است را دریافت کنید که در ان طول مدت فعالیت قید شده که با اتمام زمان قید شده پروانه دوباره باید تمدید شود .
یک موسسه حقوقی برای ثبت نیاز به دو نفر دارد که مدرک حقوق داشته باشد یا وکیل دادگستری باشد .
برای عضویت در موسسه ی حقوقی چه شرایطی نیاز است :
1-نباید در هیچ یک از موسسات مشابه عضو باشد و دفتر وکالت نداشته باشد .
2-پروانه ی وکالت باید تمدید شده باشد و وقفه ای در تمدید ان وجود نداشه باشد .
3-نباید هیچ گونه سابقه ی کیفری و محکومیت داشته باشند .
4-در سابقه ی شغلی وکالت  شخص، نباید از نظر قانونی و شئونات اسلامی مشکل وجود داشته باشد .
زمانی که هر یک از اعضا یکی از شرایط بالا را نداشته باشد نمی تواند در موسسه ی حقوقی حضور داشته باشد و شخص باید خارج شود واز زمان خروج شخص از موسسه تا گرفتن عضو جدید، موسسه سی روز زمان دارد برای معرفی عضو جدید.
برای ثبت موسسه ی حقوقی چه مدارکی نیاز است :
1- اساسنامه در دو نسخه
2-دو نسخه تقاضا نامه ی ثبت موسسه ی حقوقی
3-دو سری صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره
5-کپی برابر اصل مدارک موسسین ومدیران
6-نماینده ی شخص حقوقی موسسه
7-در بعضی موارد بعضی موضوعات نیاز به گرفتن مجوز دارد که باید نسبت به گرفتن ان مجوز اقدام نمایید.
8-اگر همین موسسه ی حقوقی در کشور دیگر نیز به ثبت رسیده باشد باید گواهی ان با ترجمه ی فارسی در دو نسخه وجود داشته باشد .
9-در این موسسات حقوقی حداقل یکی از اعضا ی هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی حقوق داشته باشد.
چه اقداماتی را باید پس از به ثبت رسیدن موسسه ی حقوقی انجام داد:
1-گرفتن کد اقتصادی
2-باید پرونده ی مالیاتی تشکیل دهد
3-پلمپ (بستن )دفاتر تجاری

 

برخی نکات در رابطه با ثبت موسسه حقوقی:
1- برای ثبت موسسه ی حقوقی باید از قوه قضاییه پروانه دریافت کرد و ادامه ی کار مبنی بر تمدید ان است.
2-برای تا سیس موسسه ی حقوقی حداقل تعداداعضا دو نفر است که باید حداقل سرمایه انها 1000000ریال باشد
3-برای تاسیس موسسه ی حقوقی یکی از اعضا حداقل باید ده سال سابقه ی وکالت داشته باشد
4-همه ی اعضا باید شهروند ایرانی باشند
5-اساسنامه ی شرکت باید به گونه ای باشد که بعد از به ثبت رسیدن در کانون وکلا در اداره ی ثبت نیز به ثبت برسد
6-در اساسنامه باید ادرس دقیق افراد ،نام موسسه ی حقوقی و نام افراد عضو ان قید شود و در صورتیکه تغیراتی در ان ایجاد شود ابتدا باید به کانون وکلا اطلاع داده شود و  سپس به اداره ی ثبت شرکت ها اطلاع داده شود
7-حداکثر زمان بعد از دادن اگهی به روزنامه و تحویل نسخه ی ان به کانون وکلا یک ماه است
8-موسسه می تواند از وکلایی که در همان منطقه حضور دارند به عنوان همکار استفاده کنند

 

موضوع:برای اینکه موسسه کلیه ی کارهای حقوقی را بتواند انجام دهد کافی است عبارت مشاوره ی حقوقی و انجام تمام کارهای وکالت با همکاری وکلای معتبر دادگستری لحاظ شود.
نحوه ی انتخاب نام برای موسسه:
هر نامی که برای موسسه انتخاب می شود در ابتدای ان باید کلمه ی موسسه بیان شود ، استفاده از کلماتی ماننده حقوقی اگر قید شود چون موضوعی است که این موسسات اصولا  انجام می دهند جز نام موسسه به حساب نمی اید.
الف)اسم  باید سه کلمه ای باشد
ب)اسامی که انتخاب می شود باید دارای معنی و مفهوم باشد و با کاری که موسسه انجام می دهد مرتبط باشد
ج)لاتین نباشد
ه)اسم انتخابی باید خاص باشد
د)از کلماتی غیر از کلمات فارسی استفاده نشود
و)با فرهنگ اسلامی هماهنگ باشد و مغایرت نداشته باشد
در چه مواردی موسسه منحل می شود:
1- اگر موسسه کار غیر قانونی انجام دهد با تصمیم گیری کانون وکلا منحل می شود
2- با تصویب مجمع عمومی
3- چنان چه در اساسنامه قید شده باشد
یکی دیگر از فعالیت هایی که موسسه ی کیا انجام می دهد به ثبت رساندن موسسات حقوقی نیز است ،شما برای تاسیس یک موسسه ی حقوقی و به ثبت رساندن ان می توانید به موسسه ی کیا مراجعه کرده و از مشاوره ی کارشناسان این موسسه بر خوردار شوید .


Call Now