اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی و عضویت
1-تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق.
2-تکمیل دو برگ فرم مشخصات بازرگانی .
3-اصل کارت های بازرگانی و عضویت.
4- سه قطعه عکس 6*4 (جدید ،تمام رخ ، ساده )
5-اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عمکرد، مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری.
6-اصل گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی (برای واحدها تولیدی و صادرکنندگان پوست و روده
7-یک برگ فتوکپی کد اقتصادی .(وزارت دارایی)
8-در صورت تغییر محل کار:
ارائه دو برگ اظهار نامه تغییر آدرس از ثبت شرکتها و یک سری فتوکپی از تمام صفحات سند مالکیت ششدانگ یا اجاره نامه مخصوص محل کار.
(در صورتی که عادی بودن اجاره نامه محل کار متقاضی ، ارائه یک سری فتوکپی از کلیه صفحات موارد تعیین شده دراین بند ، رضایت نامه کتبی سایر مالکیی از طرف متقاضی الزامی است )
9-اصل و کپی فیش پرداختی به حساب جاری 90113 بانک ملی ایران شعبه ایثار در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام متقاضی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بحساب جاری فوق)
تذکر 1:
در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی نتواند برای انجام امور مربوط شخصا مراجعه نماید مراجعه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و معتبر از طرف متقاضی می باشد .
تذکر 2:تقاضا می شود فرمهای فوق  به ترتیب شماره در یک پوشه بصورت منظم به مسئولین پذیرش ارائه گردد.

Call Now