-تشکیل هیات موسس
برای تاسیس هر تعاونی باید هیاتی به نام هیات موسس تشکیل شود که دوباره تعداد هیات موسس در قانون و سایر مقررات بیانی یافت نمی شود ولی می توان گفت که تعداد اعضا نباید از سه نفر کمتر باشد .
موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس های آموزش یکروزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند شرکت کنند .
هر یک ا ز اعضای هیات موسس باید مدارک زیر را به اداره تعاون ارائه نماید :
1-فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی
2-فتوکپی گواهینامه پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
3-گواهی عدم سوء پیشینه
تذکر :کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از ارائه گواهی مذکور در دو مورد اخیر معاف هستند .

Call Now