وقتی برند یا علامتی را به ثبت می رسانیم از زمانی که اظهار نامه را ارائه می دهیم قانون از شما حمایت می کند و به مدت ده سال اعتبار دارد .زمانیکه مدت اعتبار شما به پایان می رسد به مدت شش ماه زمان دارید تا دوباره ان را تمدید کنید و تمدید ان به مدت ده سال انجام می شود .
برای تمدید علامت تجاری برای اشخاص حقیقی چه مدارکی نیاز است :
1- چنان چه کارهای شرکت توسط وکیل انجام می شود باید وکالتنامه ی ان مهر و امضا شود .
2-شخص دارنده ی برند باید کپی شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه دهد
3-کامل کردن فرم اطلاعات و ارائه ی نمونه ی علامت
اشخاص حقوقی برای تمدید علامت یا برند خود چه مدارکی را باید ارائه دهند :
1-کامل کردن فرم اطلاعات
2- باید از روزنامه ی رسمی که در ان اگهی داده اید کپی تهیه کرده و  اخرین تغییرات شرکت  اگهی شود
3- افرادی که در شرکت حق امضا دارند باید از کارت ملی و شناسنامه ی خود کپی تهیه کرده و ارائه دهند
4- ارائه ی وکالتنامه ای که مهر و امضا شده باشد
چنانچه قصد تمدید علامت تجاری خود را دارید باید در درخواست خود نکات زیر را رعایت نمایید :
الف)در هنگام ارئه برگه ی در خواست باید علامتی که درخواست تمدید ان را دارید در برگه باشد و همچنین شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه در ان قید شود
ب)در صورتیکه که کارهای تمدید درخواست توسط وکیل شخص انجام می شود باید ادرس دقیق ان قید شود در غیر این صورت اگر توسط خود شخص دارنده ی برند انجام می شود باید ادرس ان به طور دقیق قید شود
ج)طبقه ی کالا باید مشخص شود

برخی نکات برای تمدید برند یا علامت تجاری :
1-در زمان تمدید درخواست علامت تجاری مالک ان می تواند تقاضای کاهش طبقه ی محصول خود را داشته باشد
2-برای تمدید درخواست علامت تجاری ابتدا باید هزینه ی ان پرداخت شود
3-زمانیکه طبقات را تغییر می دهند  باید در روزنامه ی زسمی اگهی شود که هزینه ی ان توسط مالک برند پرداخت می شود
4-در هنگام تمدید اداره ی ثبت وظیفه دارد تا طبقات محصولات را بر طبق جدیدترین طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت به ثبت برساند و گواهی نامه ی تمدید ثبت را نیز باید تغییر دهد
مراحل ثبت تمدید درخواست برند در دفتر ثبت :
1-در صورتیکه کارهای تمدید توسط وکیل انجام می شود باید ادرس دقیق ان قید شود
2-ثبت صحیح نشانی مالک برند و عنوان کردن تابعیت ان
3-نصب کردن نمونه ی علامت در محل اختصاصی
4-در صورتیکه در برند شما از رنگ خاصی استفاده شده و ان مشخصه ی برند شما باشد باید قید شود
5-شماره ثبت علامت و تاریخ ثبت ان و همچنین تاریخ و شماره ی اظهار نامه
در زمان تمدید ثبت علامت اگر تغییری در ان ایجاد نشده باشد نیاز به دان اگهی نمیباشد .


Call Now