شرکت هولدینگ چیست؟
بنا بر تعریفی شرکت هلدینگ شرکتی است که یک یا چند شرکت دیگر را کنترل می نماید . همچنین از شرکتهای هلدینگ با عناوین دیگری یاد شده است :عناوینی مانند: ( شرکت مادر، شرکت دارنده، شرکت کنترل کننده، شرکت مالک ، شرکت صاحب سهم ، شرکت اصلی ) که تعاریفی از مهمترین آنها ارائه می شود


شرکت مادر به معنای شرکتی که از طریق داشتن مالکیت سهام فعالیت های شرکت های دیگر را کنترل می کند ، همچنین شرکت مادر می تواند  شرکتی کنترل کننده باشد. که دارای فرعیهای متعدد بوده و خود دارای فعالیت تجاری نمی باشد،ازاین نوع شرکت به عنوان شرکت دارنده نیز یاد شده است ، شرکت دارنده شرکتی می باشد که خود دارای فعالیت تجاری نیست و تنها با هدف خرید سهام قابل کنترل ( بیش از ۵۰% سهام ) یک یا چند شرکت دیگر و کنترل شرکتهای دیگر تاسیس می شود یکی از تعابیر دیگر که برای شرکت هولدینگ استفاده شده است شرکت کنترل کننده می باشد که از آن به عنوان شرکتی یاد شده است که که یک یا چند کمپانی ومؤسسه دیگر را تحت تملک یا کنترل خود دارند و یا می توان گفت که شرکت کنترل کننده شرکتی است که سهام سایر شرکت ها را به منظور کنترل آنها خریداری می کند، اگر شرکت سهام سایر شرکتها را به منظوری غیر از کنترل آنها خریداری کند، شرکت کنترل کننده نیست بلکه شرکت سرمایه گذاری کننده می باشد. توجه داشته باشید که در اینجا به یکی از مهمترین وجوه تمایز شرکت سرمایه گذاری و شرکت هولدینگ (کنترل کننده ) اشاره شد.
در تعریف دیگری از شرکت هولدینگ با عنوان شرکت مالک یاد شده است و در تعریف آن اشاره شده است که : شرکتهای هلدینگ شرکتهای بزرگی  می باشند که اغلب تنها به صورت شرکتهای مالک هستند و هیچ گونه نقش تولیدی بر عهده ندارند و به گونه ای روز افزون تبدیل به واحدهای مالی می شوند و تنها بر اساس مسائل مالی تصمیم گیری می نمایند.
آخرین تعبیر از شرکت های هلدینگ شرکت صاحب سهام می باشد که یک مؤسسه کاملاٌ مالی است که سرمایه خود را برای تحصیل منافع در سایر شرکتها بکار می اندازد و این امر از طریق خرید بیش از ۵۰% سهام عادی آنان انجام می شود.
در واقع هر شرکتی که سهام شرکت ديگری را جهت اعمال مديريت در آن خريداری مي کند يک شرکت هلدينگ است. سهام مديريتی تعاريف متفاوتی دارد اما معمولا بين 16 درصد تا 50 درصد و غالبا بيش از 33 درصد را سهام مديريتی ميدانند. اکثر شرکتهای سرمايه گذاری که در ایران تاسیس شده اند مانند ملی، صنعت و معدن ، پتروشیمی ، بانک ملی ، غدیر، معادن و فلزات و ... در بخشی از سرمايه گذاريهای خود به عنوان هلدينگ عمل مي کنند.
پس از بررسی انواع شرکت هولدینگ به بررسی انواع شرکتهای تحت همکاری با انواع شرکت های هولدینگ می پردازیم که بر اساس فروش سهام از لحاظ مالی از طریق شرکتهای هولدینگ کنترل می شوند  : این شرکت ها که از انواع مختلف آنان با عناوینی مانند (شرکت فرعی، شرکت وابسته، شرکت تابعه، همبسته ) یاد می شود:
شرکت فرعی : به شرکتی اطلاق می شود که به دلیل مالکیت بیش از 50% درصد مجموعه دیگری(شرکت اصلی) کنترل می شود و یا به علل گوناگون شرکت اصلی با سهامی کمتر از ۵۰ درصد قادر بر کنترل آن باشد . شرکت اصلی می تواند چندین شرکت فرعی داشته باشد.
شرکت تابعه : شرکتی است که که تمام یا بیش از نیمی از سهام آن را شرکت دیگری داشته باشد این شرکت شرکتی فرعی است که بیش از 50% سهام آن در اختیار شرکت مادر باشد .
شرکت وابسته: این تعبیر در رابطه با شرکتی به کار گرفته می شود که به شرکت دیگری وابسته باشد اعم از اینکه مالک سهام باشد ویا سهام آن در دست شرکت دوم باشد و به طور غیر مستقیم یا مستقیم از طریق یک یا چند شرکت واسطه ، شرکت دیگری را کنترل کرده ، یا بوسیله شرکت دیگری کنترل شده یا با شرکت دیگر مشترکا بوسیله شرکت سوم کنترل می شوند.
توجه داشته باشید که یک مجموعه تجاری زمانی شرکت وابسته محسوب می شود که علاوه بر فرعی نبودن دارای شروط ذیل باشد:
1-حق رأی سرمایه گذار در واحد مزبور قابل ملاحظه باشد ( حداقل ۲۰%)
2-سرمایه گذار نفوذ قابل ملاحظه ای در سیاستهای مالی و عملیاتی شرکت سرمایه پذیر داشته باشد.
3-سرمایه گذار به حفظ منابع خود به صورت یک سرمایه گذار در بلند مدت تمایل داشته باشد.

شرکت های همبسته : شرکت هایی هستند که شرکت اصلی و شرکت تابعه و وابسته به آن در آن سهام ار نیستند اما در مواردی مدیرینت مشترک و ارتباط مستقیم از حیث فعالیتهای تجاری با گروه دارند.
در مقالات بعدی به بررسی تفاوت های شرکتهای هولدینگ و سرمایه گذاری خواهیم پرداخت همچنین مشاورین مجرب کیا ثبت همواره آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشند.


Call Now