مسئولیت های مدیران، در سایر قوانین جزائی.

مقدمه:
در طی سالیان گذشته علاوه بر قوانین مدون و گوناگونی که در آنها به مسئولیت های مدیران به طور صریح اشاره گردیده است بنا به موارد لازم هر چند گاه در زمینه های مختلف از جمله، تبانی در معاملات دولتی، منع معاملات کارمندان دولت با شرکت ها و مؤسساتی که خود یا بستگانشان در آن ها ذی نفع هستند، قانون مجازات اخلال گران در امنیت اقتصادی کشور و دیگر قوانین خاصی که در موارد لازم تدوین گردیده مسئولیت ها و تکالیف مدیران اشخاص حقوقی را در مورد آن قانون خاص یادآور گردیده است. با انتخاب مجموعه ای از این قوانین گوناگون، روشنگری و هشدارهای لازم جهت مدیران در این فصل گردآوری شده است.

روزنامه رسمی شماره13310-24/10/1369
وزارت دادگستری
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1921- ق مورخ 2/10/1369 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون تأسیس بیمۀ مرکزی ایران
قانون تشدید مجازات بکار گماردن اطفال
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص
قانون تشدید مجازات محتکران
قانون تشکیل شرکتهای سهامی زارعی
قانون راجع به مال غیر
قانون رفع تجاوز از تاسیسات
قانون مجازات اخلالگران
قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق
قانون مجازات افشای اسناد محرمانه
قانون مجازات افشای سوالات امتحانی
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
قانون مجازات عاملین متخلف در امور حمل و نقل کالا
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء
لایحۀ قانونی مجازات اخلال
ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

Call Now