فعالیت های تجاری و تولیدی و عمرانی و صنعتی و حتی خدماتی ممکن است تحت عناوین شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی فعالیت کند. به اصطلاح به شخصیت حقوقی (شرکت) گفته می شود. که شریک یا همان شخصیت حقوقی در اداره ثبت شرکت هایی که مربوط به هر شهر یا استان مربوطه است به ثبت می رسد.
تعاریفی که از ثبت شرکت  شده گوناگون است، بهترین نوع این تعاریف عبارتند از: ثبت شرکت از شراکت دو یا چند نفر شخص حقیقی و یا حقوقی برای دستیابی به مقاصد گوناگون تشکیل می شود که می تواند انواع مختلفی داشته باشد. ثبت شرکت دارای محاسن زیادی است که به پاره ای از آنها می پردازیم.
1-بانکها و مؤسسات اعتباری و مالی برای اعطای وام به افراد و پرداخت تسهیلات در 99% موارد فقط به شرکتها واگذار می کنند. زیرا اعتبار شرکت نزد بانکها از اعتبار شخص بالاتر است.
2- ارگانهای دولتی و خصوصی قرادها و پیمانهای خود را فقط و فقط به اشخاصی واگذار می نمایند که دارای ثبت شرکت باشند.
3- مالیات عملکرد در شرکت به صورت دقیق تر و قانونمند تر نسبت به شخص حقیقی و کسی که فاقد ثبت شرکت می باشد محاسبه میشود.
حال می پردازیم به بحث ثبت شرکت و این که چگونه و چه زمانی و با چه مدارکی به ثبت می رسد و از همه مهم تر بر چند قسم است
ثبت شرکت با مسئولیت محدود: (LTD): نوعی از انواع شرکتهای مرسوم است که حداقل با دو نفر سهامدار به ثبت می رسد. این نوع ثبت شرکت همانطور که از اسمش پیداست مسئولیت شرکت محدود است به میزان سهم الشرکه هریک از افراد نسبت به سرمایه رسمی شرکت. در شرکت مسئولیت محدود سرمایه اسما اعلام می شود. یعنی در حسابی و یا در صندوقی مبلغ سرمایه حتما نباید موجود باشد. ولی رسماً در تعهد شرکت و شرکا می باشد.  سمتهای موجود در  شرکت  مسئولیت محدود  عبارتست از  مدیر عامل  و رئیس هیئت مدیره که ذکر این سمت ها الزامی می باشد و نائب رئیس هیئت مدیره که در ثبت شرکت مسئولیت محدود ذکر این سمت اختیاری است. در شرکت مسئولیت محدود و وجود بازرسین هم اختیاری نیست. در اساسنامه شرکت مسئولیت محدود مفادی از قبیل نام شرکت وجود دارد که طبق قوانین جمهوری اسلامی نام شرکت باید حداقل 3 کلمه، و ریشه آن کلمه حتما باید فارسی باشد. مانند توسعه تجارت سپهر
دومین مفادی که در اساسنامه ثبت شرکت  آمده، آدرس شرکت است که آدرس شرکت حتما باید حقیقی و با موقعیت یا سند اداری یا سند تجاری باشد.
سومین مورد در اساسنامه  ثبت شرکت موضوع شریک می باشد، در ثبت شرکتها بعضی از موضوعات لازم به کسب اجازه از ارگان یا سازمان مربوطه می باشد. موضوعاتی مانند حمل و نقل و آموزش، تبلیغات، ایاب ذهاب درون شهری و برون شهری و... قبل از ثبت شریک احتیاج به تأییده مجوز از ارگان و یا سازمان مربوطه را دارد.
چهارمین مورد در اساسنامه ثبت شرکت سرمایه شرکت است که درج آن و تصمیم گیری بر مبلغ آن به عهده شرکاء شرکت می باشد، که حداقل آن 000/000/1 ریال برای ابتدای ثبت  شرکت می باشد. ثبت شرکت با مسئولیت محدود از نظر شرایط ثبتی بسیار آسان است و مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیئت مدیره و همچنین فرم عدم سوپیشینه اعضای هیئت مدیره لازم است. و در اساسنامه مفاد دیگری وجود دارد، که در حین ثبت شرکت طبق توافقات انجام شده توسط هیئت مدیره و هیئت مؤسس وظایف و تعهدات هر یک از اعضا مشخص و تعیین می گردد و در اساسنامه درج می شود. حال هریک از مفاد اساسنامه که قابل تغییر باشد بعد از ثبت شرکت توسط مجمعی که تشکیل می گردد و به امضای کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره می رسد- تغییر پیدا می کند.
در هنگام ثبت شرکت به غیر از اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه یک آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس نیز وجود دارد که بعد از تأسیس شرکت بنابه هر دلیلی و عنوانی هر تغییری در اساسنامه باید صورتجلسه شده و به امضای کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره برسد و توسط اداره ثبت شرکتها این تغییرات آگهی شده و روزنامه رسمی تغییرات را به دنبال خواهد داشت.
نوع دوم ثبت شرکت مرسومی که در ایران وجود دارد ثبت شرکت سهامی خاص است که همانطور که از اسمش پیداست سرمایه شرکت به سهام بین سهامداران تقسیم می شود و سرمایه شرکت هر مبلغی که طبق توافق سهامداران در اساسنامه درج می شوند هنگام ثبت 35% مبلغ سرمایه نزد حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در هر بانکی که مد نظر سهامداران می باشد واریز می شود و فیش آن ضمیمه اساسنامه ای می شود که برای ثبت شرکت به اداره ی ثبت شرکتها ارائه می گردد- و پس از ثبت کامل و چاپ روزنامه رسمی قابل برداشت از بانک می باشد. حداقل سرمایه در شرکتهای سهامی خاص طبق قوانین جدید مانند شرکت با مسئولیت محدود 000/000/1 ریال می باشد. تعدا اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص 3 نفر و تعداد بازرسین که وجود آنها در شرکتهای سهامی الزامی است باید 2 نفر باشد که عبارتند از بازرس اصلی و علی البدل و عناوین هیئت مدیره که ذکرشان الزامی است- مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره می باشد.
که مدیرعامل اجرائی شرکت می باشد. و مجری مصوباتی است که در مجمع به تصویب می رسد و رئیس هیئت مدیره نیز  رئیس مجمع می باشد. نام شرکت، آدرس شرکت نیز از قوانین مسئولیت محدود که ذکر شد تبعیت می کند.
ثبت شرکت سهامی خاص شاید در نگاه اول ثبت و اداره آن نسبت به شرکت مسئولیت محدود و دشوارتر به نظر برسد، از لحاظ اعتباری نزد ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی نسبت به شرکت مسئولیت محدود بالاتر است وحتی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری اولویت برای پرداخت وام و تسهیلات شرکتهای سهامی می دانند. و علت آن این است که شرکتهای سهامی خاص مسئولیت شرکت  به میزان تعهدی است که شرکت قبول می کند یعنی اگر شرکت سهامی خاص در یک مناقصه پیمان دولتی به مبلغ 000/000/000/5 ریال یا 000/000/000/10 ریال شرکت کند تا میزان 000/000/000/5 ریال یا 000/000/000/10 ریال تعهد کیفری دارد به همین علت نهادها و اشخاص و بانکها تمایل بیشتری به شرکتهای سهامی برای بستن قرارداد دارند. و همچنین تا میزان وام و تسهیلاتی که از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت می کند تعهد کیفری دارند. در ثبت شرکتهای سهامی خاص وجود بازرس اصلی و بازرس علی البدل الزامی می باشد. که وظایف بازرسین رسیدگی به حسابهای سود و زیان شرکت و انجام و رسیدگی به امور حسابداری شرکت می باشد.


Call Now