مجسمه چیست ؟
مجسمه سازی یکی از ماندگارترین هنرهای تجسمی می باشد .مجسمه در فرهنگ غرب دارای اهمیت می باشد و در تکامل و رشد فرهنگ در غرب تاثیر داشته است .مجسمه سازی که در معماری نیز تاثیر داشته و موجب پیدایش هنرهای مذهبی شده است .برای به تصویر کشیدن وقایع تاریخی می توان از این هنر استفاده کرد .
روند ثبت شرکت مجسمه سازی به چه صورتی است :
چنان چه تصمیم به ثبت شرکت دارید باید ابتدا موضوع فعالیت خود را انتخاب کنید و سعی شود که موضوع انتخابی گسترده باشد تا بیشتر امورمربوط به موضوع انتخابی را در بر بگیرد .پس از انتخاب موضوع برای فعالیت شرکت شما باید قالب شرکت را انتخاب کنید که می توانید در هفت قالب شرکت خود را به ثبت برسانید که شامل:
1- شرکت مسئولیت محدود
2-شرکت سهامی عام
3- شرکت سهامی خاص
4-شرکت نسبی
5- شرکت تضامنی
6-شرکت تعاونی
7- شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی
در بین شرکتهای گفته شده اصولا افراد تمایل دارند تا شرکت خود را در قالب شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند .پس از انتخاب قالب برای شرکت خود باید وارد سامانه ثبت شرکتها شده و ان را تکمیل نمایید .پس از ثبت نام در سامانه ی ثبت شرکتها باید مدارک مورد نیاز به اداره ی ثبت ارسال شود .
شرکت سهامی خاص:
در شرکت سهامی خاص که سرمایه به سهام تبدیل می شود و هر فرد در مقابل تعهدات شرکت به انداره ی مبلغ اسمی سهام خود مسول می باشد .
الف)تعدا اعضا سه نفر می باشد
ب)سرمایه ی اولیه برای تشکیل شرکت یک میلیون ریال می باشد
ج) در این نوع شرکت سهام را نمی توان در بازار بورس عرضه کرد
د)چنان چه تمایل به انتقال سهام خود داشته باشید باید شرکا موافقت کنند
شرایط ثبت شرکت مجسمه سازی در قالب شرکت سهامی خاص:
1-تعداد اعضا شرکت که تشکیل شده از سه نفر عضو و دو نفر نفر به عنوان بازرس
2-در این نوع از شرکت باید 35% سرمایه در ابتدا به صورت نقدی پرداخت شود
3-سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت صد هزار تومان می باشد
برای ثبت شرکت مجسمه سازی در قالب سهامی خاص چه مدارکی نیاز است ؟
1-امضای اقرارنامه
2- کپی کارت ملی و شناسنامه
3-در صورتیکه موضوع فعالیت شرکت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد باید اقدام شود
4-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه
5-چنان چه کارهای ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود باید وکالتنامه ارائه شود
شرکت مسئولیت محدود:
در این نوع شرکت که سرمایه به سهام تبدیل نمی شود و هر فرد در مقابل قروض شرکت و تعهدات ان به مقدار سرمایه خود مسئول است .
برای ثبت شرکت مجسمه سازی در قالب مسئولیت محدود چه شرایطی نیاز است :
الف)تعدا اعضا دو نفر می باشد
ب)سرمایه ی اولیه صد هزار تومان می باشد
ج)دادن تعهد مبنی بر پرداخت کل سرمایه
برای ثبت شرکت مجسمه سازی در قالب مسئولیت محدود چه مدارکی نیاز است :
1-امضای اقرار نامه
2-گرفتن مجوز برای موضوع فعالیت در صورت نیاز
3-کپی کارت ملی و شناسنامه
4-اراده ی کواهی عدم سو پیشینه


Call Now