پلمپ دفاتر چیست :هر شرکت یا موسسه ای پس از اینکه به ثبت رسیدند به  دلیل اینکه باید مالیات پرداخت کنند باید نسبت به گرفتن دفاتر پلمپ اقدام نمایند و تمام فعالیت و کارهای خود را در سازمان امور مالیاتی به ثبت برسانند .
دفاتر پلمپ  شامل :
1-دفتر روزنامه
2-دفتر کل
3-دفتر دارایی
4-دفتر کپیه

1-دفتر روزنامه چیست : بین دفاتری که گفته شد دفتر روزنامه جز  مهم ترین دفاتر است زیرا در این دفتر کل کارهای مربوط به خرید فروش و یا حساب های شخصی برای خود فرد که برداشت یا پرداخت کرده در ان قید می شود .دفتر روزنامه باید به روز باشد و در هر روز نوشته شود تا حساب ها درست باشد  زیرا دفاتر دیگر را با توجه به دفتر روزنامه می نویسند در دفتر روزنامه کل حساب ها بدون تفکیک شدن نوشته می شوند .
2- دفتر کل :این دفتر را هفته ای یک مرتبه می نویسند .دفتر کل را از روی دفتر روزنامه می نویسند ،در دفتر کل هر نوع معامله صفحه ی مخصوص به خود را دارد و بر خلاف دفتر روزنامه کل معاملات به صورت تفکیک شده نوشته می شود در دفتر کل هر فردی یا شرکتی دارای صفحه ی مربوط به خود هستند .
3-دفتر دارایی : این دفتر به طور سالانه نوشته می شود و شخص در ان کل معاملات واموال را در ان ثبت کرده و این ثبت کردن حساب ها باید حداکثر تا پانزدهم ماه سال بعد وارد شود ،دفتر دارایی را از روی دفتر کل می نویسند و نشان دهنده ی کل وضعیت مالی شرکت است .
در بعضی از شرکت ها بجای این که صورت دارایی های خود را بدهند ترازنامه ارائه می دهند که ترازنامه دارای ستون مثبت و منفی است که در ستون مثبت سود شرکت و در ستون های منفی میزان بدهی است که اگر میزان مثبت بیشتر باشد نشان دهنده ی این است که شرکت سود کرده است .
4- دفتر کپیه :در این دفتر کلیه ی نامه نگاری ها و مخابرات و صورت حساب ها رابه ترتیب تاریخ در ان می نویسند ؛در این روش کلیه ی نامه نگاریها و حساب ها را در پوشه های مخصوص نگه داری می کنند اما امروزه از این دفاتر زیاد استفاده نمی شود ،به این دفاتر ،دفاتر اندیکاتور  نیز می گویند .
افراد حقوقی برای پلمپ دفاتر چه مدارکی را باید ارئه دهند:
1-مدارک مدیر عامل که شامل کپی کارت ملی ،کپی شناسنامه و مهر شرکت
2- از اینترنت اظهار نامه را دریافت و کامل کنید
3-روزنامه ای که اگهی تاسیس شرکت در ان است را کپی کرده وارائه دهید
4-از لحاظ ثبتی تغیراتی را که در شرکت ایجاد می شود را باید به چاپ برسد
افراد حقیقی برای پلمپ دفاترچه مدارکی را باید ارائه دهند :
1- اظهار نامه ای را که از اینترنت گرفته اید را باید به طور کامل تکمیل نمایید.
2-از کارت ملی متقاضی کننده کپی تهیه نمایید .
3- باید از پروانه کسب و مجوز کار کپی تهیه کنید .
4- زمانی که بخواهید پلمپ دفاتر خود را به وکیل بسپارید باید وکالت نامه یا معرفی نامه ارائه دهید .
مراحل انجام پلمپ دفاتر:
دفاتر باید هر سال توسط اداره ی ثبت شماره گذاری ،امضا و پلمپ شود که این تا پایان اسفند سال قبل انجام می شود .
برای گرفتن پلمپ دفاتر باید به سایت http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه کنید و قسمت متقاضی را کامل کنید .در این قسمت اطلاعات مربوط به شخص متقاضی پر می شود که شامل شماره ی موبایل و تابعیت است .
پیامک ها به همان شماره ای که داده شده ارسال می شود ،در سامانه باید روز ،ماه و سال نیز تکمیل شود .
در مرحله بعد باید اظهار نامه تکمیل شود وسپس از ان پریت گرفته شود ،اظهار نامه را همراه با مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها بفرستید تا پلمپ دفاتر برای شما ارسال شود .
مواردی که پلمپ دفاتر قابل قبول نیستند:
1-زمانی که چند برگ از دفاتر پلمپ نباشد ویا دفاتر پلمپ نباشد
2-اگر فعالیت ها و کارهای مالی به طور کامل در دفاتر ثبت نشده باشد
3-نوشتن غیر واقعی حساب ها
4-دفاتر باید طوری نوشته شده باشد که قابلیت کمرنگ شدن نداشته باشد
5-این دفاتر باید کاملا تمیز باشد خط خورده نباشد از لاک غلط گیر استفاده نشده باشد
6-اگر کارهایی که شعبه ها انجام میدهند در دفتر مرکزی ثبت نشده باشد
7-اگر از نرم افزارهای خاصی استفاده شده باید قید شود
8-اگر اطلاعاتی که در دفاتر قید شده با اطلاعاتی که در سیستم وارد شده مشابه هم نباشند
9-دفاتر نباید جای خالی داشته باشند مثلا در هنگام نوشتن چند خط یا یک صفحه خالی بماند، زمانی که ثبت دفاتر  به پایان رسید باید پایین صفحه را ببندیم
10-دفاتری که پلمپ می شود تا ده سال باید به همان صورت باقی بماند و داخل ان چیزی نوشته نشود
11-نباید از دفاتر پلمپ شده ی سال قبل استفاده شود
12-زمانی که مدارک واسناد را به طور الکترونیکی ثبت می کنیم باید ان را حتما قطعی کنیم
13-اگر در حسابها اشکالی وجود داشته باشد باید نسبت به درست کردن انها اقدام کنند
نکات :
*شرکت هایی که فعالیت ندارند باید دفاتر پلمپ شده ی خود را هر چند که خالی باشند تحویل بدهند تا مالیات برای انها ثبت نشود .
*شرکت ها برای گرفتن پلمپ دفاتر باید اظهار نامه ی خود را که مهر شرکت و شماره ی ثبت شرکت بر روی ان قید شده را به اداره ی ثبت ارائه دهند ،اگر موسسه ای که اقدام به گرفتن پلمپ دفاتر کند اما هنوز مهر شرکت اماده نشده باشد باید شماره ی ثبت شرکت در برگه ی اظهار نامه قید شود و اگر شخصی که کارها ی مربوط به پلمپ دفاتر را دنبال می کند وکیل یا نماینده ی موسسه باشد باید در برگه  مشخصات کامل خود را بنویسد .
*هزینه ی پلمپ دفاتر متغییر است و بسته   به دفتر روزنامه کل تغییر می کند زیرا شرکت ها وموسسات با توجه به فعالیت و کارهایی که انجام می دهند تغییر می کند و از 50 برگ ،100 برگ و 200 برگ متغییر است.
*اگر شرکت ها وموسسات برای فرار از مالیات دفاتر دروغین ارائه دهند و سود و زیان شرکت را به دروغ ثبت کنند از سه ماه تا دو سال حبس دارد .
موسسه  کیا  به کمک وکلای مجرب می تواند در این زمینه شما را راهنمایی کند .    


Call Now