حسابداری عبارت است از فن طبقه بندی، ثبت خلاصه و تجزیه و تحلیل ارقام، درآمد و هزینه منطبق با نیازهای موسسه. به عبارت دیگر حسابداری عبارت است از ثبت و طبقه بندی و خلاصه کردن حساب ها و اسناد مالی.
حسابداری امروزه در موسسات تجاری به قدری اهمیت پیدا کرده است که فعالیت موسسات بزرگ بدون داشتن حساب منظم و مرتب امکان پذیر نیست زیرا :
1- حسابداری از تقلب و حیف و میل اموال شرکت از طرف کارمندان جلوگیری می کند.
2- حسابداری به تاجر امکان می دهد به مشتریانی که تعهدات خود را انجام نداده اند یادآوری های لازم بشود.
3- حسابداری نتیجه عملیات موسسه و ترقی یا کاهشی عملیات آن را در آخر هر سال نسبت به سال قبل تعیین می کند.
4- حسابداری در هر موقع وضع دارایی موسسه تجاری را تعیین می کند.
5- حسابداری به تاجر امکان می دهد بهای تمام شده اجناس خود را تعیین کند و با در نظر گرفتن هزینه های جاری و سود خود بهای فروش اجناس را معین نماید.
6- حسابداری به طور دقیق معاملات و ارزش آن ها را معین می کند و در هر موقع می توان با مراجعه به حساب ها سابقه و کیفیت هر معامله را تعیین نمود.
7- حسابداری دلیل و مدرکی است برای اشخاصی که با تاجر معامله می کنند برای ثبوت پرداخت ها و انجام تعهدات.
8- حسابداری با ثبت کلیه عملیات در دفاتر از تکرار عملیات یا اشتباه یا فراموشی بعضی از عملیات جلوگیری می کند.
9- به طور کلی حسابداران اطلاعات لازم را در هر موقع در اختیار تاجر قرار می دهد تا از وضع مالی و کار خود اطلاع حاصل نموده و با توجه به اوضاع و احوال تغییراتی در روش کار خود داده و نواقص را مرتفع سازد و چنانچه ادامه کار مقرون به صرفه نباشد به تجارت خود خاتمه دهد و اگر ادامه تجارت او مقدور نباشد یا موسسه خود را منحل کند یا تقاضای اعلام ورشکستگی نماید.
فرآیند ثبت شرکت حسابداری:

ثبت شرکت حسابداری مستلزم اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی می باشد. با استناد به ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری قابل ثبت 7 نوعند که عبارت است از : شرکت سهامی ( خاص و عام ) ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی ، شرکت مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی
شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود از رایج ترین انواع شرکت های هفت گانه تجاری  به شمار می آیند.
_  مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )    2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
_ مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ
2. اساسنامه شرکت                                 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).
نکته : جهت ثبت موسسه حسابداری می بایست یک شریک با مدرک حسابداری معرفی گردد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی کیا 
موسسه ای برای ثبت سریع و آسان } }


Call Now