در دوران کنونی، جهت فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری ، ثبت شرکت از اقدامات اساسی و حذف نشدنی می باشد. با ثبت شرکت مجموعه افراد در یک چارچوب منسجم حقوقی فعالیت خود را آغاز می کنند تا احتمال هرگونه بی قانونی تا حد امکان کاهش یابد.
جهت انجام امور ثبت شرکت لازم است که پروسه اداری جهت اخذ مدارک مربوط با ثبت شرکت انجام گیرد . متقاضیان محترم ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری در اهواز می توانند فرآیند ثبت خود را به دو صورت توسط خود متقاضی یا از طریق وکلای مجرب در این زمینه به انجام برسانند. در صورتی که می خواهید برای انجام ثبت شرکت خود ، از تجربه کارشناسان مجرب بهره جویید ، می توانید با مراجعه به موسسه حقوقی کیا ثبت از مشاوره تخصصی و رایگان این مجموعه به طور کامل بهره مند شوید و اطلاعات خود را در این زمینه تکمیل نمایید. اما چنانچه بخواهید به تنهایی شرکت خود را ثبت کنید لازم است تا اطلاعات جامعی در این رابطه داشته باشید. در ذیل  به این موضوع پرداخته ایم.
اقدامات لازم برای ثبت شرکت در اهواز :
از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت است. در قانون تجارت شرکت ها به اقسام گوناگونی تقسیم شده اند که شامل شرکت سهامی ، شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت تعاونی، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی می باشند.
مع ذلک باید توجه داشت که علی رغم قالب های گوناگون شرکت ها ، اما اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالب های دیگر است. امروزه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص از متداول ترین انواع ثبت شرکت می باشند.

  • ثبت شرکت بامسئولیت محدود در اهواز

همان طور که گفته شد، از رایج ترین قالب های ثبتی که مورد استفاده قرار می گیرد شرکت بامسئولیت محدود می باشد. شرکای حاضر در این شرکت ها تنها به میزان آورده نقدی خود در شرکت مسئول تامین ضرر و زیان می باشند و سرمایه در این شرکت ها به صورت لفظی می باشد و تنها در تعهد شرکا خواهد بود.
شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
- وجود حداقل 2 نفر عضو
- حداقل سرمایه 10.0000 ریال
-تعهد با پرداخت کل سرمایه
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
سپس نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ( در دو نسخه ) ، اساسنامه ( در دو نسخه ) و شرکتنامه اقدام نمایید.

  • ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز

متقاضیانی که قصد فعالیت های گسترده ای را دارند معمولاَ شرکت سهامی خاص به ثبت می رسانند. این انتخاب به این خاطر می باشد که بانک ها و ارگان های دولتی اعتبار بیشتری برای این قالب ثبتی قائل هستند. علاوه بر این شرکت در نمایشگاه های تخصصی و قرارداد با شرکت های بزرگ نیز با این قالب ثبتی به راحتی قابل انجام است.
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
- حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
- حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
- حداقل سرمایه 1000000ریال
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
2- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
3- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
4- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس :
طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
2- مدیران و مدیر عامل شرکت
3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.
مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :
برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل. ا. ق. ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
1-  اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.
3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.  ( دو نسخه )
4- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )
5- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6- تصویر کارت ملی
7- ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

  • ثبت موسسات غیرتجاری در اهواز

سازمان ها و موسسات غیرتجاری، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه موسس و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. با توجه به این ماده ملاک تشخیص این اشخاص از شرکت های تجاری را نباید قصد انتفاع بدانیم بلکه این موضوعات فعالیت این اشخاص می باشد که آن ها را از شرکت های تجاری متمایز می سازد.
در نتیجه کلیه موسسات و سازمان هایی که به منظور اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و جزء دستگاه های دولتی نباشند، سازمان یا موسسه غیرتجاری می باشد.
موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:
الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
علاقه مندان به ثبت تشکیلات و موسسات فوق نباید کمتر از دو نفر باشند و قید سرمایه به هر میزان مجاز است. این اشخاص در اقدامات اولیه باید اظهارنامه ی ثبت تشکیلات و موسسات غیرانتفاعی را در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم نمایند.
در رابطه با مجوز ثبت موسسات غیرتجاری به نکات ذیل توجه فرمایید :
1) در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
2) در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیر انتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.

  • مراحل ثبت شرکت در اهواز :

برای ثبت شرکت در اهواز ابتدا پس از انتخاب اعضای قابل اعتماد و سهم و سمت هر یک در شرکت، و نیز مشخص کردن سرمایه و موضوع فعالیت باید اقدام به ثبت سامانه ای کنید. در این مرحله باید اطلاعات را به درستی درج کنید زیرا در صورت خطا یا عدم تطبیق اطلاعات با مدارک ارسالی امکان اخطار نقص یا رد ثبت نام شما وجود دارد. پس از این ، مرحله تعیین نام خواهد بود که می بایست 5 نام  را به ترتیب اولویت وارد سامانه نمایید و منتظر تایید یکی از آن ها بمانید.
برای انتخاب نام شرکت باید شرایط خاصی لحاظ شود. مهم ترین این موارد به قرار ذیل است :
1- اسم شرکت حداقل باید سه کلمه ای باشد.
2- حداقل یک اسم خاص در نام شرکت به کار رفته باشد.
3- اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.
4- استفاده از اسم یا فامیل اشخاص در اسم شرکت ها مجاز نیست. همچنین به کار بردن اسامی و القاب مقدس در ترکیب نام شرکت، باعث مردود شدن اسم شرکت در اداره ثبت شرکت ها می شود. به طور کلی اسم شرکت نباید به شخصیت حقیقی یا حقوقی خاصی اشاره مستقیم داشته باشد.
5- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند، همچنین نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند قابل تایید نمی باشند.
6- نام  انتخابی نباید به صورت لاتین باشد.
7- نباید از اسامی کاشفان، شاعرهای معاصر و دانشمندان استفاده گردد. همچنین از عناوینی که تحت انحصار سازمان بنیاد شهید و اور ایثارگران هستند مثل شاهد، ایثارگران و ... نباید استفاده کرد.
8- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
9- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
در مرحله بعد کلیه مدارک لازم جهت ثبت شرکت ارسال می گردد و در انتظار بررسی کارشناسی اداره ثبت می مانید. در صورت پذیرش مدارک شما باید با پرداخت وجوه مربوطه نسبت به آگهی روزنامه رسمی اقدام نمایید.
پس از اتمام مراحل ثبت شرکت ، شماره ثبتی و شناسه ملی منحصر به فردی برای شرکت شما توسط مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صادر می گردد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه حقوقی کیا ثبت، در تمامی مراحل ثبت شرکت همراه شما خواهد بود.
شماره تماس :

  • 88882588-021
  • 88888273-021
  • فکس:88879894-021

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر شمالی، کوچه شریفی، پلاک 55، واحد 13


Call Now