آب معدنی، آبی است که نسبت به آب معمولی از نظر میزان مواد معدنی، نوع مواد معدنی و گاز و همچنین درجه حرارت تفاوت داشته باشد.
استفاده از آب های معدنی، تاریخی بسیار کهن دارد ولی استفاده علمی از آب ها پس از شناخت اثرات

درمانی آن ها در قرن اخیر تحقق یافته است. آب های معدنی به روی بدن انسان یا مخصوصاً نواحی ویژه ای از بدن دارای اثراتی می باشد که این اثرات درهنگام مصرف مستقیم از آب چشمه (یعنی اولین نقطه ای که آب معدنی ظاهر می شود) شدیدتر می باشد.
• مزایای آب معدنی :
1ـ انیدرید کربنیک محلول در آب اسیدی موجب تسریع حرکت دودی شکل روده می گردد و مقدارعصاره هایی که در روده ریخته می شود را زیادتر می کند. در نتیجه هضم غذا تسریع می شود. همچنین موجب زیاد شدن اسید کلریدریکی که در معده تولید می شود، می گردد و اثر اشتها آور دارد. آب های قلیایی نیز فعالیت معده را زیاد می کنند و اسید معده را از بین می برند و در معالجه درد مفاصل مؤثرند.
2ـ این آب ها اثرات خوبی در برطرف کردن یبوست و چاقی دارند.
3ـ در بعضی از آب های معدنی مقداری آهن وجود دارد که برای درمان کم خونی بسیار مفید است.
4ـ آب های معدنی برای درمان روماتیسم و امراض و مسمومیت های فلزی تجویز می شود.
5ـ یُد موجود در آب معدنی، دستگاه گوارش و غدد گلو را تحریک به کار و ترشح می کند.
6ـ آهک موجود در آب معدنی، در درمان نارسایی کلیه و درمان ناراحتی اعصاب و درمان اگزمای پوست مفید است.
• ثبت شرکت تولید آب معدنی :
اگرمی خواهید وارد این کسب و کار شوید، اولین کاری که باید انجام دهید، اخذ مجوز از سازمان صنعت و معدن استان و سازمان آب منطقه است. و پس از اخذ مجوزهای مربوطه، می توانید شرکتی با موضوع فعالیت تولید آب معدنی را در یکی از قالب های سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت برسانید. در زیرپس از مقایسه دو شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود به بررسی شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تولید آب معدنی می پردازیم.
• شرکت سهامی خاص :
شرکت های که تمام سرمایه آنها درموقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است و سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست درشرکت های سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. دراسم شرکت باید عبارت " با مسئولیت محدود" قید شود.
• مقایسه شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود :
ـ درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و درشرکت سهامی خاص، تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد.
ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص، یک میلیون ریال است.
ـ درشرکت سهامی خاص، حداقل ۳۵% سرمایه باید نقداً دریکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% درتعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل، اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال برانجام این امر ضرورت ندارد.
ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شود وهمچنین ممکن است که مدتی برای مدیران دراساسنامه شرکت تعیین شده باشد.
ـ انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل در شرکت سهامی خاص، اجباری ولی درشرکت با مسئولیت محدود، اختیاری است.
ـ شرایط احرازحد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و درشرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.
ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکاء الزامی و درشرکت با مسئولیت محدود، اختیاری است.
ـ در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود، افزایش سرمایه، اختیاری است.
ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص، توسط هیأت رئیسه ای مرکب ازیک نفررئیس و دو نفرناظر و یک منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود، اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیأت نظار درصورتی خواهد بود که تعداد شرکاء آن از12نفربیشترباشد.
ـ تقسیم سود درشرکت سهامی خاص، به نسبت تعداد سهام و درشرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و درشرکت بامسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
ـ سرمایه درشرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات می باشند.
ـ حق رأی درشرکت سهامی خاص به تعداد سهام، و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
ـ تقویم سهم الشرکه غیرنقدی درشرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد و شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند. ولی تقویم آورده غیرنقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
ـ مدیران در شرکت سهامی خاص، الزاماً بایستی سهامدار بوده یا تعهدات سهام وثیقه مقرر دراساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود، به صورت مؤظف یا غیر مؤظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت تولید آب معدنی سهامی خاص به شرح ذیل می باشد :

 • حداقل سه نفر سهامدار به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.
 • حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
 • حداقل 35 درصد سرمایه برای ثبت شرکت باید نقداً پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید آب معدنی سهامی خاص به قرار زیر است :

 • فتوکپی مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمام اعضاء
 • امضاء اقرارنامه
 • مجوز در صورت نیاز
 • تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور ثبت شرکت سهامی خاص توسط وکیل انجام شود.

• شرایط ثبت شرکت تولید آب معدنی با مسئولیت محدود :

 • سرمایه شروع برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان می باشد.
 • تعهد به پرداخت کل سرمایه
 • حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضاء در شرکت های با مسئولیت محدود

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تولید آب معدنی با مسئولیت محدود:

 • تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) همه اعضاء
 • دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود به همراه دو نسخه شرکتنامه و اساسنامه.
 • اقرارنامه امضاء شده
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • دریافت مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

Call Now