صنعت قند و شکر، پس از صنعت نساجی، دومین صنعت قدیمی ایران به شمار می رود. این صنعت با توجه به استراتژیک بودن و منابع ارزان تأمین انرژی نسبت به سایر مواد غذایی، همواره مورد توجه و حمایت دولت بوده است. بیشترین مصرف کننده قند و شکر در درجه اول خانوارها و سپس صنایع غذایی و لبنی می باشد.
با توجه به اهمیت قند و شکر به عنوان یک کالای راهبردی و بالا بودن مصرف سرانه قند و شکر در کشور، بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی جامعه می تواند از طریق تأسیس یک شرکت سهامی خاص و یا یک شرکت با مسئولیت محدود، در زمینه تولید انواع قند و بسته بندی شکر، ساماندهی شود. در ادامه بحث شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت های مزبور و همچنین مراحل ثبت شرکت تولید قند وشکر را مورد بررسی قرار می دهیم.
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص :
ـ حداقل ۳ نفرعضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند( ۱۸ سال تمام)؛ که حداقل ۲ نفرعضو هیأت مدیره و یک نفر سهامدار باشد.
ـ حداقل ۲ نفراعضاء بازرس، شامل بازرس اصلی وعلی البدل که نباید هیچگونه رابطه نسبی با اعضای هیأت مدیره داشته باشند، باید برای تشکیل شرکت معرفی گردد و اعضاء و هیأت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.
ـ حداقل سرمایه شرکت یک میلیون ریال باشد که ۳۵% مبلغ تعهد شده را باید درحساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.
• مدارک مورد نیازبرای ثبت شرکت سهامی خاص :
ـ فتوکپی مدارک شناسایی سهامداران و بازرسین
ـ ارائه گواهی حداقل ۳۵% سرمایه
ـ دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
ـ دوجلد اساسنامه شرکت سهامی خاص
ـ دونسخه صورتجلسه هیأت مدیره
ـ دوبرگ اظهارنامه ثبت شرکت
ـ گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء
ـ وکالتنامه
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
ـ حداقل ۲ نفر از اعضای اصلی شرکت با مسئولیت محدود باید به سن قانونی رسیده باشند.
ـ 2عضو ذکر شده باید تا یک درصد در شرکت با مسئولیت محدود سهامدار باشند.
ـ حداقل سرمایه شرکت باید یک میلیون ریال باشد.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
ـ تصویرمدارک شناسایی اعضاء( شناسنامه و کارت ملی)
ـ گواهی عدم سوء پیشینه هیأت مدیره
ـ دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
ـ دوبرگ اظهارنامه شرکت با مسئولیت محدود
ـ دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
ـ دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره
ـ وکالتنامه
• مراحل ثبت شرکت تولید قند و شکر:
پس ازانتخاب قالب ثبتی و تکمیل اسناد و مدارک مورد نیاز به سامانه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایید. در این سامانه درقسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت اطلاعات خواسته شده را تکمیل کرده و سپس در گام بعد به ترتیب اولویت 5 نام برای شرکت خود با رعایت نکات ذیل انتخاب نمایید.
ـ دارای معنا و مطابق فرهنگ اسلامی بودن نام انتخابی
ـ تکراری نبودن نام انتخابی و اینکه نام مد نظر قبلاً به ثبت نرسیده باشد.
ـ لاتین نبودن نام انتخابی برای شرکت
ـ رعایت حداقل تعداد سیلاب در نام شرکت ( 3 سیلاب )
ـ استفاده از اسم خاص در انتخاب نام شرکت
پس از ثبت نام اولیه در سامانه و تنظیم اوراق ثبتی و تعیین نام شرکت، در مرحله بعد متقاضی باید اصل مدارک را از طریق پست به مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل اقامت ارسال نماید. چنانچه مدارک و مستندات ارائه شده نقصی نداشته و کامل باشند کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید.
پس از طی تمامی مراحل مذکور لازم است آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت برسانید.


Call Now