پروانه کسب  
برای راه اندازی هر نوع کار و اشتغال نیاز است که پروانه کسب داشته باشید .طبق قانون با داشتن پروانه کسب می توانید در زمینه ی کسب و کار فعالیت داشته باشید .
پروانه کسب را با توجه به نوع  کاری که انجام می دهید باید از صنف مورد نظر دریافت کنید زیرا اگر بدون پروانه کسب فعالیتی را اغاز کنید غیر قانونی است .
پروانه کسب توسط اتحادیه ی صنفی صادر می شود .
*پروانه کسب به صورت موقت یا دائم صادر می شود ،پروانه کسب موقت یک بار صادر می شود و زمان اعتبار ان یک سال است .
*مشاغل و فعالیت ها ی تخصصی برای فعالیت به پروانه ی تخصصی نیاز دارند .
*اولویت برای گرفتن پروانه کسب با بیکارانی است  که شامل بیمه ی بیکاری هستند و اشخاصی که اصلا پروانه کسب دریافت نکرده اند .
واحد های صنفی  شامل زمینه های زیر هستند :
1-تولید
2-خرید
3-تبدیل
4-فروش
5-خدمات
6-توزیع
دریافت پروانه ی کسب :
ابتدا فرد در خواست کننده ی  پروانه در زمینه ی کاری که می خواهد فعالیت کند به صنف مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای خود را به انها داده و رسید دریافت کرده ،صنف مورد نظر طی مدت 15 روز موظف هستند که نتیجه را مبنی بر قبول یا رد در خواست اعلام کنند .بعد از اینکه تقا ضا مورد قبول اتحادیه قرار گرفت شخص مدت سه ماه زمان دارد که مدارک  را تحویل داده واتحادیه ی مورد نظر بعد از 15 روز پروانه ی کسب را صادر می کند .
پروانه کسب قابل انتقال است ، زمانیکه فرد بخواهد کاری که در ان فعالیت دارد را به شخص دیگر واگذار کند باید به صنف مورد نظر در خواست کتبی بدهد و زمانی که صنف شخص معرفی شده را واجد شرایط دید پروانه ی قبلی را باطل و پروانه ی جدید را به نام شخص مورد نظر صادر می کند .
حال اگر شخص بخواهد شغل خود را تغییر دهد باید پروانه کسب خود را تغییر دهد که پس از طی مراحل قانونی و  تسویه حساب با صنف قبلی در خواست خود را ارائه می دهد و اگر بعد از 15 روز از تاریخ در خواست گذشت و جوابی از صنف مورد نظر داده نشد، مبنی بر این است که با در خواست وی موافقت شده است .
کمیسیون نظارت  وظایف
اگر شخص یا اتحادیه به نظر اتاق اصناف اعتراض داشته باشد باید به کمیسیون نظارت رفته و اعتراض خود را اعلام کرده،در صورتی نظر کمیسیون اجرا نمی شود که هیئت عالی نظارت انرا نقض کند نظر هیئت نظارت قابل اجرا است و اگر به ان اعترض داشته باشید باید به مراجع قضایی مراجعه کنید .
در صورتیکه اتحادیه در خواست پروانه ی کسب را نپذیرد شخص می تواند طی مدت 20 روز به ان اعتراض کند و دلایل خود را به صورت مکتوب به مجمع امور صنفی بدهد و مجمع امور صنفی طی مدت  155 روز باید به اعتراض شخص جواب بدهد .
گرفتن پروانه ی کسب شامل چه مراحلی است :
الف)
1-ابتدا در خواست را به طور کتبی اعلام کرده
2-در خواست را به ثبت برسانید و رسید ان را در یافت کنید
3- باید مکان مورد نظر برای کسب از طرف کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد و تایید شود
4-سپس در خواست را در جلسه ی هیئت مدیره بررسی می کنند و پاسخ را کتبا می دهند
ب) مدارک لازم برای مکان فعالیت :
1-اگر مکانی که قصد فعالیت دارید به نام خودتان است باید سند ان را رائه دهید
2-اگر شخص برای فعالیت خود مکانی را اجاره کرده باید اجاره نامه ی رسم ارائه شود
3-از طریق اجاره نامه ی عادی که شامل تعهد نامه ی محضری می باشد نیز می توانید در مکان مورد نظر فعالیت داشته باشید
4-مبایعه نامه به نام شخص
5- اگر برای فعالیت با سازمان دولتی یا ادارات یا شهرداری ها و...قرار داد دارید باید ان را ارائه دهید
ج) اگر شخص متقاضی پروانه کسب اقا باشد چه مدارکی را باید ارائه بدهد:
1-ارائه کارت پایان خدمت
2-کارت معافیت
3-گواهی اشتغال به تحصیل
4-اگر معافیت از نوع پزشکی باشد باید گواهی ان را ارائه دهد
5- ارائه دفتر په ی خدمت سربازی که نشان دهد غیبت نداشته باشد
د)باید پروانه ی کاربری محل فعالیت مشخص شود که کاربرد تجاری ، کارگاهی ویا اداری دارد و همچنین مدارک ان را باید ارائه دهید که شامل :
1-کپی شناسنامه و کارت ملی
2-کپی مدرک تحصیلی
3-عکس 12 عدد
4-ابتدا باید مبلغ سه میلیون ریال برای حق عضویت پرداخت کنید و فیش ان را ارائه دهید
5-مبلغ سی هزار ریال به حساب خزانه ی کشور واریز نمایید
ه)ارائه ی گواهی
1-اگر زمینه ی شغلی شما در رابطه با مواد خوراکی ،بهداشتی و ارایشی باشد باید از مرکز  بهداشت کارت سلامت دریافت کنید
2-باید ازمایشات لازم در زمینه ی مواد مخدر را داده و گواهی عدم اعتیاد را ارائه دهید
3-نباید هیچ گونه سابقه ی کیفری داشته باشید
4-باید از اداره ی اماکن نیروی انتظامی موافقت نامه دریافت کنید
5- گذراندن 10 ساعت دوره ی اموزشی
6-اگر بخواهید در زمینه ی مشاغلی که در ایین نامه ذکر شده فعالیت کنید باید مهارت لازم را داشته باشید
7-دریافت کد شناسه ی ده رقمی
8-با توجه به کد ده رقمی شناسه ی صنفی دریافت میکنید
ی)بررسی پرونده ی کامل شده توسط رئیس و یا نائب رئیس
و)صدور پروانه کسب
برای تمدید پروانه چه مدارکی نیاز است:
1-ارئه ی پروانه ی کسب قبلی
2-6  قطعه عکس
3-باید مدارک مالیات و عوارض شهرداری که مربوط به دو سال گذشته است را ارائه دهید
4-فتو کارت ملی و شناسنامه
5- کپی قبض تلفن

برای دریافت پروانه ی کسب می توانید به موسسه ی کیا مراجعه کرده و نسبت به دریافت پروانه اقدام نمایید  .


Call Now