ثبت شرکت درایران دارای قوانینی است که با رعایت این قوانین می توان یک شرکت بدون نقص را به ثبت برسانیم حال باید دید شرکت و ثبت شرکت بر چند قسم است که بر اساس خواسته ها و نیازهایمان یکی از این اقسام را به ثبت برسانیم.
اولین نوع ثبت شرکت،ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد.این نوع ثبت شرکت متداول ترین ثبت شرکت می باشد که از تشکیل حداقل 2 الی چند نفر بوجود می آید که حتما یک نفر به سمت مدیرعامل یک نفر به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین می گردد.و اگر این ثبت شرکت بالای 2 نفر مدیر داشته باشد بقیه افراد سمت عضو هیئت مدیره را به خود می گیرند.در شرکت مسئولیت محدود سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سمت بازرسین شرکت اختیاری بوده و لزومی به وجود و حضور این دو سمت نمی باشد.و در هنگام ثبت شرکت به بعضی نکات باید توجه کرد و درج آن در اساسنامه شرکت الزامی می باشد.که اولین آن موضوع شرکت می باشد.که متقاضی بنابر تخصصی که دارد و بر اساس این تخصص در اساسنامه شرکت درج می کند به عنوان مثال شخصی که فعالیت عمرانی و ساختمانی داردبرای ارتقاء و بالا بردن کیفیت فعالیت خود به طور حتم باید ثبت شرکت انجام دهدو تمامی فعالیتهای خود را تحت عنوان شرکت ارتقاء بخشد و برای تمامی فعالیتهای مجاز دیگر هم  به همین منوال است که متقاضیان ثبت شرکت علاوه بر فعالیتهایی که می توانند در اساسنامه خود درج کنند حتما باید موضوع بازرگانی نیز به فعالیت تخصص خود برای ثبت شرکت الحاق نماید.دومین مطلبی که در اساسنامه ثبت شرکت الزامی است آدرس شرکت است که پس از استعلام از املاک و مستغلات برای اطمینان از صحت و سقم آن در اساسنامه همراه با کد پستی درج می شود سومین مورد بسیار مهم در ثبت شرکت انتخاب عدد سرمایه است که اولین موردی که باید در نظر داشت : در شرکت مسئولیت محدود این رقم فقط ابراز می شود ولی به حسابی واریز نمی شود که بر اساس مصوبات قانون تجارت حداقل ابراز سرمایه هنگام ثبت شرکت 1.000.000 ریال می باشد.که این عدد حداقل سرمایه مصوبه سال 1311 قانون تجارت می باشد. این عدد برای ثبت شرکت بسیار اندک می باشد.زیرا قوانین مالیاتی و ثبت شرکت هنوز به روز نشده است.انتخاب اعضاء هیئت مدیره و تعیین سمت برای اعضاء هیئت مدیره در ابتدا ثبت شرکتها ضروری است به نحوی که یک نفر بالای 18 سال به عنوان مدیرعامل و یک نفر به سمت هیئت مدیره انتخاب می شود و همانطور که قبلا ذکر شد در شرکتهای مسئولیتهای محدود : عنوان نایب رئیس هیئت مدیره عنوانی اختیاری می باشد و هیئت مدیره نیز می تواند از این عنوان استفاده نکند.و در ادامه ثبت شرکت مشخص کردن و تعیین کردن حق امضاء مجاز برای ثبت شرکت می باشد که چه کسانی در هیئت مدیره حق امضاء دارند؟که این حق امضاء شامل حساب شرکت و امضاء چک به نام شرکت،قراردادها و عقود اسلامی نامه های اداری و غیره می باشد.
نوع دوم شرکتهای مصوب در قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص می باشد که از تشکیل حداقل 3 نفر سهامدار بالای 18 سال با سمت های مدیر عامل و رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره به وجود می آید و حضور دو نفر بالای سن قانونی که هم فامیلی با اعضاء هیئت مدیره نباشند به عنوان یکی بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل ضروری می باشد.بدین ترتیب همانند شرکت مسئولیت محدود حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص 1.000.000 ریال می باشد با این تفاوت که در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت بر اساس سهم الشرکه می باشد یعنی به صورت ریالی بین شریک تقسیم می شود ولی در شرکت سهامی خاص سرمایه بر اساس سهام بین شرکا و سهامداران تقسیم می شود.موضوعاتی که در اساسنامه شرکت سهامی خاص درج می شود همانند شرکت مسئولیت محدودبر اساس تخصص و فعالیت مجازی که اعضای هیئت مدیره توافق می کنندمی باشد.مانند موضوع تولیدی،بازرگانی،صنعتی،پیمانکاری و عمرانی،گردشگری و تبلیغاتی و غیره.لازم به ذکر است ثبت شرکت سهامی خاص از لحاظ اعتباری و بالا بودن ارزش نسبت به شرکتهای مسئولیت محدود اهمیت ویژه ای دارد و این نوع شرکت نزد بانکها و ارگانهای دولتی و گاهی موسسات و ارگانهای خصوصی دارای ارزش بالاتری نسبت به ثبت شرکت مسئولیت محدود دارا است.
هر گونه نقل و انتقالات سهام در شرکتهای سهامی خاص در ابتدا حتما و حتما باید از طریق حوزه مالیاتی مربوطه که بعد از ثبت شرکت کد اقتصادی اخذ کرده بین سهام دارانی که تمایل به خروج از شرکت دارند و سهامدارانی که می خواهند به شرکت ورود پیدا کنند میزان سهام 4 درصد مالیات پرداخت شود و پس از اخذ گواهی نقل و انتقال از اداره دارایی از طریق اداره ثبت شرکتها نقل و انتقالات صورت می پذیرد.
نوع سوم شرکتها قابل ثبت شرکتهای تضامنی می باشد که همانند ثبت شرکت مسئولیت از تشکیل حداقل دونفر سهامدار بالای 18 سال با سمت های مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به وجود می آید.در ثبت شرکتهای تضامنی هر سهامدار تضمین کننده کلیه دیون و بدهی ها و مسئولیتهای شرکت می باشند که حتما در ابتدای اسم شرکت عنوان تضامنی و پس از نام شرکت کلمه شریک،شرکا و یا برادران الزامی می باشد.اعتبار شرکت تضامنی از شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص بالاتر می باشد و اکثر ثبت شرکتهای تضامنی خانوادگی می باشد.


Call Now