شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور تشکیل می شود؛ از جمله انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگاهداری و تبدیل و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء ، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن ، بیمه محصولات و حیوانات ، قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظورهای مذکور ".
به طوری که ملاحظه می شود تعریف بالا خیلی وسیع است و انواع شرکت های تعاونی را شامل می شود. موضوع شرکت های تعاونی محدود نیست و هرگونه عملیاتی را که در اساسنامه آن پیش بینی شده باشد، می تواند انجام دهد. بنابراین، یک شرکت تعاونی ممکن است در عین حال شرکت تعاونی تولید و مصرف و اعتبار باشد.
هر چند در قانون تجارت، شرکت های تعاونی یکی از شرکت های تجاری است، اما آنچه محرز می باشد این است که شرکت تعاونی ماهیتاَ با شرکت تجاری متفاوت می باشد. زیرا همانگونه که در بالا اشاره شد، هدف اصلی از تاسیس آن، تسهیل و پیشرفت کار تولیدی و تامین مایحتاج و لوازم زندگی مصرف کنندگان از طریق قطع واسطه ها بوده است.

  • مدارک لازم جهت ثبت تعاونی

1- صورت جلسه تشکیل مجمع عمومسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء هیات مدیره منتخب و بازرسان
2- اساسنامه مجمع عمومی
3- درخواست کتبی ثبت
4- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
5- رسید پرداخت مقدار سرمایه که تادیه آن لازم است.
6- مدارک مربوط به دعوت در خصوص عضویت افراد واجد شرایط
7- اولین هیات مدیره منتخب پس از اعلام قبولی با رعایت تشریفات مقرر مکلف به ثبت تعاونی می باشند و اداره ثبت نیز پس از دریافت مدارک موظف به ثبت شرکت می باشد.

  • یادآوری های مهم قبل از تکمیل مدارک ثبت شرکت تعاونی

- برای تشکیل شرکت تعاونی حداقل وجود 7 شریک ضروری می باشد.
- در مورد تشکیل و ثبت شرکت تعاونی، موسسین باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند. طبق ماده ( 31 ) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران " مجمع عمومی موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند ".
- شرکت تعاونی از حیث شکلی می تواند به صورت شرکت سهامی تشکیل گردد. در این صورت باید مقررات شرکت سهامی تا جاییکه ماهیت شرکت تعاونی ایجاب می نماید، رعایت شود.
- تعداد اعضای هیئت مدیره بین 3 تا 7 نفر به عنوان اعضاء اصلی و عده ای معادل یک سوم اعضاء اصلی، به عنوان علی البدل می باشد. در تعاونی های بزرگ به ازای افزایش هر چهارصد نفر عضو، یک نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شود. البته حداکثر تعداد اعضای اصلی و علی البدل 15 نفر می باشد.
- هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. اعضاء تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.
- سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین می کند.
- شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت " نمونه اساسنامه " به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد.
- شرکت های تعاونی معمولاَ اختیاراتی همچون معافیت از مالیات، اخذ وام های بدون بهره ، اولویت در معاملات با موسسات دولتی و ...  دارند.
- در شرکت های تعاونی، برخلاف شرکت های تجاری که در آن ها اصولاَ حق رای شرکاء و سهامداران، با میزان سرمایه آن ها در شرکت ارتباط دارد، حق رای اعضاء، به مقدار سرمایه آن ها بستگی ندارد و هر عضو در مجامع عمومی، بدون توجه به مقدار سرمایه ای که در شرکت های تعاونی دارد، دارای یک رای می باشد که به آن ، اصل هر عضو یک رای یا " اصل دموکراتیک " می گویند.
- شرکت تعاونی دارای مجامع عمومی مرکب از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد. به علاوه، دارای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان است که در بدو تشکیل شرکت به وسیله ( اولین مجمع عمومی عادی ) و بعداَ به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند، هر شرکت تعاونی باید دارای مدیرعامل باشد که به وسیله هیات مدیره تعیین می شود.

  • ذخیره احتیاطی در شرکت تعاونی

به موجب ماده 4 قانون شرکت های تعاونی، شرکت های مزبور باید برای جبران زیان های احتمالی و توسعه عملیات خود بدواَ قسمتی از درآمد را که از پانزده درصد کمتر نباشد؛ به عنوان ذخیره احتیاطی در ترازنامه منظور نمایند و سپس طبق مفاد بند " ز " ماده ( 3 ) به تقسیم سود سهام اقدام نمایند. منظور کردن این وجوه به حساب ذخیره احتیاطی تا زمانی است که جمع آن معادل با مجموع سرمایه شرکت در ظرف سه سال آخر گردد.

  • انحلال شرکت های تعاونی / تجاری تولید و مصرف

شرکت های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند :
1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه، مشروط بر این که مجمع عمومی مدت را تمدید تکرده باشد.
4- توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه
5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط، پس از سه بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون
6- ورشکستگی شرکت .
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت کیا ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.


Call Now