شرکتها برای داشتن شخصیت حقوقی باید از قوانین موجو د در کشور خود تبعیت کنند .با توجه به قوانین موجود برای ثبت شرکت در ایران هر شرکتی که محل تشکیل ان ایران باشد و مرکز اصلی ان هم در ایران قرار داشته باشد ایرانی محسوب می شود.
چنان چه شرکتهای خارجی بخواهند در ایران شعبه داشته باشند و فعالیت کنند باید حتما در ایران شرکت به ثبت برسانند .
شرکت چند ملیتی :
چنان چه در کشوری شرکتی تاسیس و به ثبت برسید و اقدام به تاسیس شرکت در کشورهای دیگر با داشتن تابعیت ان کشور نماید و یا در صورتیکه سهام شرکتی را خریداری کند که این شرکت تابعیت کشورهای دیگر را داشته باشد به طوریکه قسمت بیشتری از سهام ان شرکت را داشته باشد و با توجه به مقدار سهامی که دارد بتواند بر اداره و تصمیمات ان شرکت تاثیر بگذارد به چنین شرکتهایی چند ملیتی یا بین المللی گفته می شود .
دلیل اطلاق کلمه ی چند ملیتی برای این شرکتها  بخاطر قالب شرکت نمیباشد بلکه  از نظر وسعت عملیات تولیدی در سایر کشورها است .از مزایای تولید در کشورهای دیگر این است که در این کشورها به دلیل داشتن نیروی کار و مواد ارزان و همچنین دستیابی به بازار فروش می باشد .در بعضی مواقع نیز اجزای یک کالا در کشورهای مختلف تولید و سپس در کنار هم قرار می گیرد و محصول را بوجود می اورد .
شرکتهای چند ملیتی باید از چه اصول و قواعدی پیروی کنند :
با توجه به این که شرکتهای چند ملیتی دارای قالب خاصی نیستند در نتیجه برای اداره ی انها از اصول خاصی پیروی نمی شود .در زمانی که ارتباط بین شرکت با کشورهای دیگر به مشکل بخورد برای حل اختلاف پیش امده از قوانین حقوق بین المللی خصوصی ان کشور تبعیت می کنند .
برای ثبت شرکت چند ملیتی چه مدارکی باید ارائه شود :
1-در ابتدا باید درخواست خود را به اداره ی ثبت علائم تجاری ارائه داد ودر ان کشورهای مورد نظر قید شود
2-مدیران و افرادی که در این شرکتها دارای حق امضا هستند باید کارت ملی و شناسنامه ی خود را کپی برابر اصل کرده و ارائه دهند
3-باید اصل اظهار نامه جهت دیده شدن و کپی ان برای ثبت در پرونده ارائه شود
4-ارائه ی کپی گواهی ثبت برند که برابر اصل شده باشد
5-ارائه ی روزنامه ای که اگهی تاسیس در ان درج شده و اخرین تغییرات شرکت برای افراد حقیقی در ان قید شده باشد
6-کامل کردن فرمهای مربوط به ثبت شرکت بین المللی که به انگلیسی ترجمه شده باشد
7-پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شرکتهای بین المللی در کشور میزبان
8-ارائه ی معرفی نامه که بر روی سر برگ شرکت وجود دارد و به امضای مدیران و افرادی که در شرکت حق امضا دارند رسیده باشد
9-کلیه ی اعضای شرکت باید از پاسپورت خود کپی تهیه کرده و ارائه دهند
10-در صورتیکه کارهای مربوطه توسط وکیل انجام شود باید از اداره ی دادگستری وکالتنامه گرفته و ارائه دهد
چنان چه افراد تصمیم به تاسیس شرکتهای چند ملیتی داشته باشند باید ایران تصدیق نامه   صادر کند .


Call Now