کارت بازرگانی :
افراد با داشتن کارت بازرگانی می توانند به تجارت با دیگر کشورها بپردازند.کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی برای افراد صادر می شود و شخص به وسیله ی ان می تواند به کار صادرات و واردات بپردازد. این کارت که یک ساله برای افراد صادر می شود .
اشخاص حقیقی برای گرفتن کارت بازرگانی چه مدارکی را باید ارائه دهند :
1-ارائه گواهی عدم سو پیشینه
2-ارائه ی فرم تکمیل شده ی کارت بازرگانی
3-یک نسخه اظهارنامه ی ثبت نام
4-کپی برابر اصل شده ی کارت ملی
5- ارائه ی حساب مالیاتی مبنی بر اینکه نشان دهد برای صدور کارت بازرگانی مانعی وجود ندارد
6-عکس شش در چهار سه عدد
7-ارائه ی کپی و اصل مدرک تحصیلی
8-کارت معافیت و پایان خدمت برای اقایان
9-ارائه گواهی از بانک مبنی بر اینکه شخص در بانک دارای اعتبار خوبی است و مشکل بانکی ندارد
10-فرد باید دارای حداقل 23 سال سن باشد
11-واحدهای تولیدی باید برای فعالیت خود باید از وزارت خانه های تولیدی مدرک ارائه دهند
12-مکان مورد نظر برای فعالیت باید سند شش دانگ داشته باشد و در صورت اجاره بودن باید اجاره نامه محضری ارائه شود
13-اصل و کپی کد اقتصادی جدید

برخی نکات:
الف)فردی که تقاضای گرفتن کارت را دارد باید در کلیه ی مراحل گرفتن کارت خود حضور داشته باشد
ب)هر فرد فقط می تواند یک کارت بازرگانی داشته باشد
پ)کارمندانی که برای ادارات دولتی به صورت تمام وقت کار می کنند نمی توانند کارت بازرگانی داشته باشند
ج)برای هر ملک فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود
د)باید ادرس های موجود در اجاره نامه یا سند مالکیت ،اظهار نامه ی ثبتی و حساب دارایی ها با هم مطابقت داشته باشد .


Call Now