پس از ثبت و تاسیس شرکت،در مواردی ممکن است شرکت نیاز به ایجاد تغییراتی داشته باشد.برای این امر ابتدا می بایست مراتب به طور رسمی به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اطلاع داده شود. امروزه، تبت کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها به راحتی از طریق سیستم اداره ثبت شرکت ها به صورت اینترنتی و غیر حضوری امکان پذیر است. این در حالی است که قبل از فعالیت سامانه پذیرش صورتجلسه تغییرات شرکتها و مؤسسات غیر

تجاری، روزانه تعداد بی شماری درخواست ومراجعه حضوری به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری صورت می گرفت که با راه اندازی این سامانه این تعداد از مراجعات به نحو چشمگیری کاهش یافته است.
برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.
بنا به ماده 200 ق.ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:
الف-تغییر اساسنامه
ب-تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
ح-انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د-تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه-تغییر اسم شرکت
و-در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.
نحوه ی ثبت اینترنتی تغییرات شرکت:
برای اعلام درخواست  ثبت تغییرات شرکت،در مرحله ی اول می بایست اطلاعات مربوطه  را در سامانه ی اداره ثبت شرکت ها  وارد نمایید.آدرس سامانه ی مذکور به نشانی ذیل است:
http://irsherkat.ssaa.ir
اطلاعاتی که باید در سامانه درج گردد عبارت است از:
اطلاعات شرکت_
شناسه ملی شرکت را باید در این قسمت وارد کرد. در مواردی هم که شناسه ی ملی را شخص در اختیار ندارد می توان شماره ثبت را وارد نمود. منظور از شماره ثبت شرکت، شماره ای است که در زمان ثبت به شرکت اختصاص می دهند. بعد از وارد نمودن شماره ملی یا شماره ثبت نوع شرکت را باید مشخص نمود. به عنوان مثال ( شرکت سهامی خاص، با مسؤلیت محدود، نسبی یا تضامنی ....)
_اطلاعات جلسه
در این مرحله نوع صورتجلسه مشخص می گردد.( مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی، یافوق العاده)
نصاب جلسه باید تعیین گردد که آیا با حضور کلیه اعضای شرکت تشکیل شده ویا اکثریت اعضا در آن شرکت داشته اند.
نام، نام خانوادگی، شماره ملی، شماره همراه متقاضی را برای اطلاع رسانی باید وارد نمود.
سمت متقاضی  نیز مبنی بر اینکه متقاضی اصیل است ویاعنوان وکیل را دارد مشخص گردد.
در قسمت مربوط به اطلاعات جلسه تاریخ و ساعت شروع  وپایان جلسه را نیز باید تکمیل نمود و چنانچه در طول یک روز چند جلسه برگزار شود باید تقدم و تأخر ساعات جلسات با دقت وارد شود.
نام، نام خانوادگی سمت امضا کننده دفتر مشخص گردد.
وضعیت توکیل امضاکننده  نشان می دهد حق وکیل اعطا شده  یا نه که باید در اینجا معلوم گردد.
وارد نمودن کد پستی شرکت_
_تصمیمات جلسه:
تصمیمات اتخاذ شده در جلسه باید وارد شود.
تصمیم را از فهرست نوع تصمیم انتخاب می نماییم.
چنانچه در یک جلسه چند تصمیم گرفته شود باید همگی در صورتجلسه آورده شود.
نام های درخواستی:
چنانچه موضوع تغییر نام در جلسه مطرح شود باید اطلاعات این قسمت را تکمیل نمود.
بر اساس اولویت و ترتیب اسامی پنج نام پیشنهادی را مشخص نمایید.(به اولویتهای بالاتر ترتیب اثر داده می شود).
در انتخاب نام شرکت نکات ذیل حائز اهمیت است:
_اسامی انتخابی برای شرکت باید دارای 3 سیلاب(اسم خاص) باشد.
_اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
_لاتین نباشد.
_نام های انتخابی  مخالف موازین شرعی نباشد و با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.
_تکراری نباشد و قبلاَ ثبت نشده باشد.(برای آگاهی از تکراری نبودن نام شرکت می توانید با ورود به پایگاه  اطلاعاتی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://www.ilenc.ir از نام پیشنهادیتان استعلام بگیرید.)
_دارای اسم خاص باشد.
_از اعداد بصورت ریاضی استفاده نشود بلکه بصورت حروف نوشته شود.
_ در انتخاب نام شرکت،بهتر آن است که قلمرو مکانی را لحاظ نکنید. چرا که ممکن است بخواهید شهرتان را و یا فعالیتتان را گسترش دهید .در هر صورت،نام محل در اسم شرکت تنها در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
_موارد مشخصی وجود دارد که نباید جزء اسامی اضافه شده به عناوین شرکت باشد.من جمله موارد زیر:
ملی-ایران-ملت-کشور-انتظام-نظام-نفت-پتروشیمی-دادگستر-بنیاد-سازمان-مرکز-بهزیست-بانک-بسیج-جهاد-آسانسور-آژانس-ایثار-ایثارگران-شاهد-شهید-آزاده-جانبازان-تکنو-فامیلی-فیلتر-نیک-باور-میکروبرد-تست-استار-تک-مدرن-پیک-امنیت-کارواش-کارواش-فانتزی-شهروند-اقتصاد-میهن-جوانان-ایمان-دکوراسیون-هدف-سپاه-تکنیک-دیتا-تک نو-تکنولوژی-اورست-مونتاژ-ونوس-دفتر-ایتال-بیو-کنترل-متریک-مترلژی
درج اشخاص جلسه و سمت آن ها_
اعضای حاضر در جلسه مشخص می شوند.
سمت شخص در جلسه ملاک قرار می گیرد.
مشخصات شخص شامل ( نوع شخص، نام شخص، نام خانوادگی شخص، شماره ملی و نام پدر) وارد می شود.
شماره ملی شخص ایرانی وشماره گذرنامه شخص غیر ایرانی وارد می گردد.
نام شخص، شناسه ملی، و شماره ثبت شخص حقوقی درج می شود.
ارتباط اشخاص جلسه:
نماینده یا وکیل بودن شخص در جلسه در این قسمت وارد می شود.
در صورت نمایندگی، نوع آن مشخص شود که وکیل است، وصی است یا قیم..
سپس موکل تعیین می گردد.
تأیید مدارک مورد نیاز:
مدارکی که جهت تغییرات شرکت لازم است باید در این قسمت تأیید شود.
متن صورتجلسه:
دریافت متن پیشنهادی رایانه یا تایپ متن صورتجلسه انجام میشود.
پذیرش نهایی:
بعد از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه های اصلی صورتجلسات تنظیمی و ضمایم آنها را به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل و یک نسخه از برگه را پست نمایند.ارسال صورتجلسه مکانیزه به ثبت شرکتها و تأیید پذیرش به عنوان آخرین مرحله جهت ثبت تغییرات اینترنتی شرکت می باشد.
آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارایه مناسب ترین خدمات است.
همراهی متخصصان مجرب مارا در "کیا ثبت " تجربه کنید.


Call Now