ثبت شرکت یکی از اقدامات اساسی در راستای انجام امور عمرانی ، ساختمانی و ... می باشد.  با ثبت شرکت عمرانی  می توانید فعالیت خود را به طور رسمی و قانونی آغاز کنید.
شرکت های عمرانی عمدتاَ می توانند در قالب های ساخت پروژه های عمرانی ، سرمایه گذاری ، اجرا و مشارکت در پروژه های صنعتی ، عمرانی ، مشارکت و راه اندازی واحدهای تولیدی ، اخذ تسهیلات به صورت مستقیم از بانک ها ، مشارکت و سرمایه گذاری در احداث شهرک های مسکونی و ... به فعالیت بپردازند.
همچنین، این شرکت ها می توانند جهت توسعه فعالیت خود یکی از زمینه های پیمانکار سازه های نفت و گاز و پتروشیمی  ، نیرو ، آب و فاضلاب ، تونل ، راه ، فضای سبز ، سد ، پارک، ابنیه ، تاسیسات ، برق و الکترونیک و ... را به حوزه کار خود اضافه نمایند.
شرکت عمرانی را می توان در قالب سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند.
• شرکت  سهامی خاص:  نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد وستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه ان در موقع تاسیس توسط  موسسان تامین وبخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد.
• مطابق ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام شرکت های سهامی صرف نظر از نوع فعالیت تجاری محسوب می شوند بدین معنا که شرکت سهامی اگر فعالیت آن بازرگانی و تجاری هم نباشد تجاری محسوب می شود .
نکته : شرکت سهامی خاص هرچند از نظر ثبت شرکت مراحل پیچیده تری دارد اما اعتبار بیشتری دارد. این نوع شرکت برای فعالیت های عمرانی بسیار مناسب می باشد. اخذ وام برای شرکت های سهامی خاص بسیار راحت تر بوده و معمولاَ تا سقف ده برابر سرمایه شرکت امکان اخذ وام و اعتبارات از بانک ها یا موسسات مالی امکان پذیر است .
در ذیل، ضمن بررسی شرایط و  مدارک مورد نیاز، به نحوه ثبت شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود  می پردازیم.

  • شرایط لازم اولیه جهت ثبت شرکت سهامی خاص

حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. (18 سال تمام)
اعضا هیئت مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیئت مدیره نباید دارای سوءپیشینه کیفری باشند.
حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (100.000) تومان باشد. طرفین باید 35 % مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت  سهامی خاص

برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل. ا. ق. ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
1-  اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.
3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.  ( دو نسخه )
4- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )
5- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6- تصویر کارت ملی
7- ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

  • شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود

- وجود حداقل 2 نفر عضو
- حداقل سرمایه 10.0000 ریال
-تعهد با پرداخت کل سرمایه

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
1- شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3- اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

  • مراحل ثبت شرکت عمرانی

ثبت شرکت عمرانی مستلزم انجام اقدامات ذیل است :
_ تنظیم و تکمیل مدارک مورد نیاز
_ مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت
در انتخاب نام شرکت عمرانی به نکات ذیل توجه فرمایید :
* نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد.لذا، مرجع ثبت شرکت ها  از پذیرفتن نام های خارجی (مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداری می نماید.
*جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
* قبلاَ به ثبت نرسیده باشد.
*در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
نکته :  در صورتی که در نام شرکت از کلمه مهندسی استفاده گردد، می بایست یکی از اعضای شرکت مدرکی مطابق با موضوع شرکت داشته باشد.
_ ارسال مدارک مورد نیاز از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش و سپس درج بارکد پستی در سامانه
در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت  با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.
سپس، یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگهداری و نسخه دیگر از مدارک بعد از مهر شدن تحویل متقاضی می شود. بعد از تایید تمام مراحل ، می بایست آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت برسانید.
پس از چاپ آگهی در روزنامه  رسمی ، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی  آغاز نمایید.

  • اخذ رتبه پس از ثبت شرکت عمرانی

 از اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت ، اخذ رتبه ( گرید ) است.  هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد.به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
برای شرکت های پیمانکاری، رتبه بندی شرکت ها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تعریف می شود که بالاترین رتبه،رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه،رتبه 5 می باشد. به منظور ارتقاء رتبه شرکت عمرانی شرایط مختلفی باید لحاظ شود. از جمله این موارد می توان به رزومه کاری شرکت ، نیروی انسانی ، سابقه شرکت ، ارتقاء تجهیزات و دستگاه مورد نیاز ، ارتباط دانش و ... اشاره نمود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه حقوقی ثبت کیا ، با کادری حرفه ای در زمینه ی ثبت شرکت خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.

  • خدمات مرکز تخصصی کیا ثبت در جهت بهبود روند ثبت شرکت شامل موارد ذیل می باشد:

– مشاوره دقیق و راهبردی در انتخاب درست موضوع شرکت ، قالب شرکت ، نام شرکت ، تعیین سرمایه شرکت ، تقسیم سرمایه شرکت و …
– تنظیم کلیه مدارک ثبتی شرکت
– ارائه خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن


Call Now