امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

به موجب ماده 166 لایحه قانون تجارت ، هنگام افزایش سرمایه هر سهامدار شرکت به نسبت ( نه میزان ) سهامی که در شرکت دارد، در خرید سهام جدید حق تقدم دارد. مثلاَ اگر شخصی ده درصد سهام شرکت را مالک باشد و در زملن افزایش سرمایه 500 سهام جدید صادر شود، این سهامدار نسبت به ده درصد پانصد، یعنی پنجاه سهم حق تقدم خواهد داشت.

ادامه مطلب: حق تقدم در خرید سهام جدید هنگام افزایش سرمایه شرکت  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

انحلال و تصفیه شرکت :
انحلال به معنای پایان کار شرکت نمی باشد و پس از انحلال نیز شخصیت حقوقی شرکت باقی است اما به شکل ناقص. مثلاَ انسانی را فرض کنید که دچار سرطان شده و شش ماه بیشتر زنده نیست و در این مدت نمی تواند مانند زمان سلامت کامل زندگی کند. پس از انحلال ، شرکت وارد مرحله تصفیه می شود. تصفیه به معنای پاک کردن است . در حقیقت در دوران تصفیه بدهی شرکت پرداخت و حقوق سهامداران به آن ها داده می شود تا شخصیت حقوقی شرکت خاتمه یابد.

ادامه مطلب: الزام به ثبت در ختم عمل تصفیه  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

دمنوش، نوعی نوشیدنی است که از دم کردن یک یا چند گیاه با آب گرم یا جوش به دست می آید. از آنجاییکه امروزه دمنوش های گیاهی مورد استقبال و مصرف بسیاری از خانواده ها قرار گرفته است، برندهای متعدی در این زمینه وجود دارد که با ثبت این برندها، می توان از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل آورد و مانع از سوء استفاده متقلبان شد.

ادامه مطلب: ثبت برند دمنوش گیاهی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

وفق ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت  تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
در شرکت تعاونی :

ادامه مطلب: نکات قابل توجه در رابطه با اعضای تعاونی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بازرس ناظر بر اعمال مدیران شرکت است بدین ترتیب که وظیفه دارد مستندات ابرازی مدیران را مطالعه و در خصوص صحت یا نادرستی گزارش آنان اظهار نظر بکند.
طبق تبصره ماده 89 لایحه ، تصویب ترازنامه بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ممکن نیست و هم چنین بازرسی که برخلاف واقع اظهار نظر بنماید، طبق ماده 267 لایحه مرتکب جرم شده است.

ادامه مطلب: نحوه ی انتخاب بازرسان شرکت  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت ، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مجامع عمومی عبارتند از :
1. مجمع عمومی موسس

ادامه مطلب: صلاحیت مجمع عمومی موسس در تشکیل و اداره شرکت سهامی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

زمانی که شرکت بخواهد به جهت مصالح اقتصادی، شرکاء خود را بشناسد ، می تواند سهام بی نام را که معمول نیست در دست چه اشخاصی است به سهام بانام تبدیل کند. به موجب ماده 44 لایحه قانون تجارت ، " در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت ، باطل شده تلقی می گردد ".

ادامه مطلب: تشریفات تبدیل سهام بی نام به بانام  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

اوراق مشارکت ، اوراق بهادار بانام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده " 1 قانون تحوه انتشار اوراق مشارکت " را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت ، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود ".

ادامه مطلب: اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

موارد انحلال شرکت به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود :
1. موارد عمومی انحلال

ادامه مطلب: اسباب انحلال شرکت های سهامی چیست ؟  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

دفتر ثبت تجاری مخصوص ثبت نام اشخاصی است که به شغل تجارت اشتغال دارند. دفتر ثبت تجاری بر خلاف دفاتر تاجر ، سند رسمی می باشد. یکی از الزامات حرفه ای شغل تجارت، ثبت نام تاجر در دفاتر تجاری است.

ادامه مطلب: اثر ثبت نام در دفتر ثبت نام تجاری چیست ؟  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. این امکان وجود دارد که مجمع عمومی فوق العاده در طول حیات شرکت تشکیل نشود. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.

ادامه مطلب: صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در اعمال تغییرات شرکت  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.

ادامه مطلب: منظور از سهام موسس و ممتاز چیست ؟  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

لیزینگ به مجموعه ای از تبادلات اقتصادی که شامل خرید ، فروش و یا اجاره  می باشد می گویند .
دراین روش که قرار داد میان اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد برای بهره برداری از یک کالا بادوام می باشد که دارای قابلیت اجاره است.در این شرکتها که قرار داد بین شرکت لیزینگ به عنوان مالک و شخصی که از این تسهیلات استفاده می کند به عنوان مستاجر بسته می شود .معنی فارسی کلمه ی لیزینگ اجاره دهی یا اجاره داری می باشد . اما بیشترین معنی که به کلمه ی لیزینگ نزدیک می باشد اجاره ی اعتباری یا اجاره به شرط تملک می باشد .

ادامه مطلب: برای ثبت شرکت لیزینگ چه شرایطی نیاز است  

88882588 021

88888273 021