امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

شرکت به فرآیندی گفته می شود که در طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی مابین خود قراردادی را امضاء می نمایند. تمام اهداف شرکت ، طبق قرارداد مندرج در اساسنامه می باشد. افراد در شرکت طبق قرارداد و اساسنامه ای که امضا کرده اند، سود حاصل از سرمایه شرکت را تقسیم می نمایند.
بهترین روش برای انجام فعالیت های سودآور گسترده، عظیم و سازماندهی شده با هدف پیشرفت و رسیدن به مدارج بالاتر و اهداف بزرگتر، ثبت یک شرکت و پیشبرد اهداف از طریق فعالیت ذیل عنوان شرکت ثبت شده است.
در ابتدا، هر شخصی با توجه به اهدافی که از ثبت شرکت دارد و همچنین با در نظر داشتن فعالیتی که تصمیم دارد در شرکت خود انجام دهد، می بایست نوع شرکت خود را انتخاب کند.
در میان شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، از شرکت های پرکاربرد به شمار می آیند.

ادامه مطلب: ثبت شرکت پرورش گل و گیاه  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

مجمع عمومی عالی ترین رکن شرکت تعاونی است و می تواند هم به صورت عادی و هم به صورت فوق العاده دعوت شود. در شرکت تعاونی مجمع عمومی موسس تشکیل نمی شود. مجمع عمومی حق نظارت بر کلیه امور شرکت را دارد.

ادامه مطلب: مجامع عمومی شرکت تعاونی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

" مرکز تخصصی کیا ،  پیشرو در امور ثبتی "
افرادی که دارای توانمندی های گوناگون هستند و مشغول به فعالیت در عرصه های مختلف می باشند می توانند به منظور کسب درآمد بیشتر ، کارآفرینی و یا به دست آوردن اعتبار بیشتر اقدام به ثبت شرکت نمایند. ثبت شرکت مزایای گسترده ایی دارد چه از لحاظ روابط  بین شرکا  و چه از بابت روابط شرکا و مراجعین آنها  .
برخی از این مزایا عبارتند از:
1- ثبت شرکت به فعالیت اقتصادی افراد اعتبار خاصی می بخشد و موجب ایجاد تمایل  بیشتر از سوی افراد برای ایجاد همکاری می گردد .
2- ثبت نمودن شرکت نشان دهنده این مهم می باشد که برای بوجود اوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازم شده از سوی مراجع مربوطه انجام شده و مقررات آن رعایت گردیده است و فعالیت این مجموعه در چهار چوب قانون می باشد لذا باعت ایجاد حس اعتماد در مشتریان است.
3 - ثبت شرکت از نظر ایجاد اعتماد در  معامله کنندگان با شرکت در درجه ی بالایی  از اهمیت بر خوردار است ، زیرا کسی که قراداد مهمی  با شرکت منعقد  می نماید باید بداند که سرمایه شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدودی بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است (موارد مهم هر شرکت در جراید کثیر و انتشار اگهی می شود تا همه به این مهم آگاه باشند )
بنابر این برای دستیابی به کسب و کار اقتصادی گسترده و قانون مدار ثبت شرکت نه تنها مفید بلکه ضروری می باشد. با توجه به اهمیت و مزایای ثبت شرکت ، در این مقاله برآنیم تا  به بررسی ثبت شرکت در مازندران بپردازیم.

ادامه مطلب: ثبت شرکت در مازندران  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است. به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.) ، شرکت تضامنی ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف

  • جهت فعالیت در زمینه تولید فوم، چه نوع شرکتی ثبت کنیم ؟

انتخاب نوع شرکت  به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو بستگی دارد. از میان شرکت های هفتگانه تجاری ( سهامی خاص و عام ، بامسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی ، نسبی ) ، شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص از سایر انواع شرکت ها رایج تر بوده و مالکیت و سهام آن ها به افراد خاص تعلق دارد. برای روشن شدن موضوع و اینکه کدام یک از این دو برایتان مناسب تر است ، به مقایسه ی میان شرکت های بامسئولیت محدود و سهامی خاص می پردازیم .
۱. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص، تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد.
۲. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص، یک میلیون ریال است.
۳. در شرکت سهامی خاص، حداقل ۳۵% سرمایه باید نقداً در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% درتعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل، اقرار به دریافت نماید وارائه گواهی بانکی دال برانجام این امر ضرورت ندارد.
۴. انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل در شرکت سهامی خاص، اجباری ولی درشرکت با مسئولیت محدود، اختیاری است.
۵. مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شود وهمچنین ممکن است که مدتی برای مدیران دراساسنامه شرکت مقرر دارند.
۶. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکاء الزامی و درشرکت با مسئولیت محدود، اختیاری است.
۷. شرایط احرازحد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و درشرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.
۸. مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص، توسط هأت رئیسه ای مرکب ازیک نفررئیس ودو نفرناظر ویک منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود، اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیأت نظار درصورتی خواهد بود که تعداد شرکاء آن از12نفربیشترباشد.
۹. در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود، افزایش سرمایه، اختیاری است.
۱۰. سرمایه درشرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات می باشند.
۱۱. مدیران در شرکت سهامی خاص، الزاماً بایستی سهامدار بوده یا تعهدات سهام وثیقه مقرر دراساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران درشرکت با مسئولیت محدود، به صورت مؤظف یا غیر مؤظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
۱۲. تقسیم سود درشرکت سهامی خاص، به نسبت تعداد سهام و درشرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و درشرکت بامسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
۱۳. حق رأی درشرکت سهامی خاص به تعداد سهام، و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
۱۴. تقویم سهم الشرکه غیر نقدی درشرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد و شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند. لیکن تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
- اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
- اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
- صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
- صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
- ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.

  • مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود :

- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
لازم به ذکر است ثبت شرکت ها در تهران در اداره ای به نام " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در خارج از تهران ، به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه ( مصوب 1311) ، ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید. در نقاطی که اداره یا دایره شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی، هم نباشد ، در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت. در صورت اخیر، شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در محل استقرار دادگاه ، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
در صورت نیاز به مشاوره ی تخصصی رایگان با ما تماس حاصل فرمایید .
ارائه راهکارهای حقوقی و تخصصی :

  • 88882588-021
  • 88888273-021

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

شهرستان ری ( به مرکزیت شهر ری ) یکی از شهرستان های پر آوازه ی استان تهران است که به دلیل ماهیت خود، طی سالیان دراز مورد توجه سرمایه گذاران کثیری قرار گرفته است.
نیروگاه گازی ری، پالایشگاه تهران ، روغن پارس و اسو ، چیت سازی ری ، گیلیسرین و صابون دولتی ( اتکا ) ، ریسندگی و بافندگی ممتاز ایران ، توری بافی ایران ، بنز ، سیمان ری ، کنسرو سازی شمشاد ، روغن ورامین ، شرکت سهامی کفش اطمینان ، روغن نباتی گل ، ظروف لعابی قائم ، روغن نباتی مارگارین ، پلاسکو سازی ( سانتال ) ، تنها قسمتی از پتانسیل ها و ظرفیت های شهر ری است که سرمایه گذاری در آن را بدلیل شرایط خاص خود بسیار متنوع نموده است.
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله ثبت شرکت در شهر ری را مورد بررسی قرار می دهیم .

ادامه مطلب: ثبت شرکت در شهر ری  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

امروزه موضوع شرکت و داد و ستدهای اقتصادی و مسائل بازرگانی،  افراد بسیاری از اقشار جامعه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بر می گیرد و مالاَ دغدغه های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.از این رو، موضوع ثبت شرکت و یا تغییرات آن به اموری کاملاَ دقیق و تخصصی تبدیل شده است که عدم آشنایی با جزییات و ظرایف آن می تواند در بهترین حالت موجب تضییع وقت و سرگردانی و در بدترین حالت سبب پدید آمدن زیان های گاه جبران ناپذیر شود. در همین راستا، متخصصان ثبت شرکت کیا ، با سال ها تجربه و همچنین با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید. برای این منظور، کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلب: ثبت شرکت در رباط کریم  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

نیروی انسانی یکی از مولفه های اثرگذار در توسعه اقتصادی به شمار می رود. ویلیام تریسی ، در واژه نامه منابع انسانی ، نیروی انسانی را به عنوان " افرادی که کار می کنند و سازمان را به فعالیت می اندازند " تعریف می کند. یدیهی است ، در هر کسب و کار کوچک و بزرگی ، بخش منابع انسانی بخشی حیاتی و انکار ناپذیر است.
امروزه شرکت های فعال بسیاری در زمینه ی تامین نیروی انسانی مانند پیش خدمتی، فضای سبز و ...وجود دارد . این نوع شرکت ها، با عقد قرارداد با سازمان ها و ادارات نسبت به تامین نیروی انسانی لازم آن ها اقدام می نمایند.
با توجه به آنچه گفته شد، ما در این مقاله ، به مهم ترین ضوابط ثبت شرکت های تامین نیروی انسانی پرداخته ایم .
پیش از هر چیز، لازم به یادآوری است :
- شرکت های تامین نیروی انسانی اغلب به صورت پیمانکار ظاهر می شوند.
- به طور معمول، ثبت این شرکت ، مستلزم اخذ مجوز از اداره کار است که تحت کد خدمات عمومی با عنوان تایید صلاحیت شرکت های خدماتی و پیمانکاری تعریف می شود و مجری آن انجمن صنفی هر استان و اداره کار می باشد.

ادامه مطلب: ثبت شرکت تامین نیروی انسانی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

قم یکی از شهرهای کوچک ایران با دیدنی های بسیار است که بیش از هرچیز به دلیل وجود بارگاه حضرت معصومه ( س ) زائران زیادی دارد. این استان به دلیل قرارگیری در جنوب استان تهران، شمال استان اصفهان، شرق استان مرکزی و غرب استان سمنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته این اهمیت منحصر به حاضر نیست و در گذشته نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر راه ابریشم دارای اهمیت ارتباطی فراوانی بوده است.
خالی از لطف نیست که بدانیم ، قم به عنوان پایتخت فرش ابریشمی ایران و جهان ، پایتخت کامپیوتری ایران ، پایتخت اینترنتی جهان شیعه و پایتخت دوم ادبیان کودک و نوجوان ایران ، قطب تولید موتورسیکلت در ایران، قطب تولید نرم افزارهای علوم اسلامی، یکی از سه قطب تولید کیف و کفش در ایران ، دومین قطب انتشار کتاب پس از تهران و بزرگ ترین قطب انتشار کتاب های دینی در خاورمیانه شناخته شده است. به همین دلیل، امروزه شرکت های بسیاری در قم فعالیت می کنند. چنانچه شما نیز می خواهید یک شرکت در قم راه اندازی کنید، بایستی ابتدا با انواع مختلف شرکت ها (سهامی خاص، سهامی عام ، با مسئولیت محدود ، تضامنی، تعاونی، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ) از نظر ماهیت حقوقی آشنا شده و سپس اقدام به ثبت شرکت خود نمایید. در ذیل جهت آشنایی خوانندگان به معرفی این شرکت ها می پردازیم.

ادامه مطلب: ثبت شرکت در قم  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی تولید سیم و کابل به فعالیت می پردازند .جهت آشنایی شما عزیزان از شرایط ثبت این شرکت ، در ذیل توضیحاتی در این رابطه آورده ایم .
از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تولید سیم و کابل، تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت می باشد.شرکت های تجاری به انواع ذیل تقسیم می شوند :

ادامه مطلب: ثبت شرکت تولید سیم و کابل  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ثبت شرکت، نخستین مرحله از شروع یک کسب و کار به صورت رسمی و حرفه ای می باشد که فضای بهتری برای رشد شرکت ایجاد کرده و اعتبار بیشتری برای مالکین شرکت به همراه می آورد. هنگامی که دو یا چند نفر با تقسیم سرمایه ، تجربه و توانمندی های خود در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا به منظور رسیدن به منافع مشترک تلاش کنند، در حقیقت نوعی شراکت را آغاز می کنند که جزئیات این شراکت بر طبق قوانین باید مکتوب شده و طی قراردادی ثبت و تنظیم گردد.

ادامه مطلب: ثبت شرکت پرورش دام و طیور  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

• شرکت مدنی :
قانون مدنی ایران در ماده ۵۷۱ شرکت مدنی را به شرح آتی تعریف نموده است :

ادامه مطلب: وجوه تمایز شرکت مدنی از شرکت بازرگانی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

شرکت در لغت از ریشه ی شَرَکَ به معنای شریک شدن، مشارکت، آمیزش واختلاط است. شرکت درحقوق تجارت شخصیت حقوقی مستقلی است که به موجب قراردادی بین دو یا چند نفرایجاد می شود و به انجام امور تجارتی می پردازد. از میان شرکت های تجاری تنها شرکت سهامی به موجب قانون تجارت الزاماً تحت کنترل بازرس یا بازرسان قراردارد البته برای شرکت های تعاونی نیز طبق قانون شرکت های تعاونی بازرس تعیین می شود.

ادامه مطلب: شرایط انتخاب شدن به سمت بازرس شرکت های سهامی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

به موجب بند 8 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی نظام ، " شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آن ها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود ".

ادامه مطلب: سرمایه گذاری شرکت تعاونی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

زعفران ، گیاهی است چند ساله که دارای پیاز کروی و پوشیده از یک غشای قهوه ای رنگ می باشد. این گیاه به دلیل خواص درمانی بی شمار آن ( آرام بخش، اشتها آور ، ضد اسپاسم ، پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و سرطان ، تقویت حافظه و یادگیری، کاهش فشار خون ، درمان آسم ، درمان بیماری های پوستی، عفونت ادراری، رفع نفخ شکم ، درمان درد معده و شکم و ...) در صنایع غذایی، لبنی،  شیرینی سازی ، داروسازی، نساجی و غیره استفاده می شود.

ادامه مطلب: ثبت برند زعفران  

88882588 021

88888273 021