امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران در استان گیلان است که به موجب مصوبه هیات دولت در سال 75 تاسیس شده است.از ویژگی های مهم منطقه آزاد انزلی، وجود بندر انزلی در سواحل دریای خزر به عنوان قسمتی از آن است که دارای امکانات و تاسیسات بندری مناسبی جهت تخلیه و بارگیری و انبارداری بوده و نفش مهمی را در کریدور شمال جنوب خواهد داشت.

ادامه مطلب: مراحل و شرایط ثبت شرکت در انزلی  

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مکلفند پس از تاسیس شرکت با مراجعه به اداره امور مالیاتی ، تشکیل پرونده دارایی داده و مالیات دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی دو برابر مبلغ اولیه می شوند.به بیانی دیگر،در صورت عدم تشکیل پرونده و پرداخت حق التمبر دارایی ، به جای 2 در هزار، معادل 6 در هزار سرمایه ثبت شده باید پرداخت نمایند.

ادامه مطلب: تشکیل پرونده مالیاتی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی می باشند.

ادامه مطلب: ابطال و تعلیق کارت بازرگانی  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

شرکت تجاری عبارتست از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.

ادامه مطلب: مراحل ثبت انواع شرکت و موسسات غیرتجاری در تهران  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

تبدیل شرکت به معنای تبدیل قالب یک شرکت به قالبی دیگر و تغییر نوع آن شرکت است که سبب از بین رفتن شخصیت حقوقی آن شرکت نمی گردد و نیاز به تاسیس مجدد آن شرکت نمی باشد.به موجب قانون، تبدیل شرکت سهامی به هر شرکت دیگر مجاز است.همان طور که تبدیل شرکت سهامی خاص به عام در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است.در ذیل، ضمن پرداختن به شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به عام، به فرآیند ثبت آن می پردازیم.

ادامه مطلب: فرآیند ثبت تبدیل شرکت سهامی خاص به عام  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

چنانچه در مقالات پیشین توضیح داده شد، تجار حقوق و وظایف خاص خود را دارند از طرفی تشخیص و شناسایی تاجر و معاملات تجاری چنانچه حسب عرف و ظاهر قابل احراز نباشد صرفاَ بر عهده قاضی خواهد بود و از آن جا که حکم قاضی باید مستند به ادله ، دلیل و برهان باشد لذا قانون گذار به منظور ایجاد بستر مناسب و تبیین ضوابط قانونی ، دفتر ثبت تجاری را به عنوان مرجع رسمی جهت مراجعه افراد ، ارائه اسناد و ثبت عملیات و فعالیت های تجاری اختصاص داده است تا تسهیلات لازم برای شناسایی لازم برای شناسایی تشخیص تاجر و عملیات تجارتی فراهم شود.

ادامه مطلب: دفتر ثبت تجاری  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

شرکت سهامی شرکتی است که با رعایت مقررات قانونی مدنی راجع به شرایط صحت قرارداد ها و قواعد اختصاصی قانون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق بین شرکاء برای امور انتفاعی اعم از تجارتی و غیر تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها و سود حاصله است.

ادامه مطلب: تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام  

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

یک شرکت زمانی که بعد از طی مراحل قانونی در اداره ثبت شرکتها ثبت شد و به فعالیتهای قانونی خود پرداخت ، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند.از جمله ی این تغییرات می توان از تغییر آدرس شرکت نام برد. آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند 3 اساسنامه ی آن قید می گردد.

ادامه مطلب: نحوه ی ثبت تغییر آدرس شرکت  

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
  • منظور از صادرات و واردات کالا چیست؟

صادرات به ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگر گفته می شود.در واقع ، ،صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب می گردد که در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید.

ادامه مطلب: نحوه ی ثبت شرکت صادرات و واردات  

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

شرکت های تجاری،اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.حال سوال اصلی این است.کدام شرکت برای ثبت بهتر است؟

ادامه مطلب: چه نوع شرکتی را تاسیس و ثبت کنیم؟  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

چه در شرکت سهامی عام و چه در شرکت سهامی خاص اساسنامه که مواد آن لازم الرعایه از طرف شرکت و ارکان آنست نشان دهنده مقررات و طریقه عمل و خط مشی شرکت و مبین اختیارات و وظایف اعضاء شرکت و هیات مدیره و بازرسان و مجامع عمومی است.

ادامه مطلب: تشریح مواد مندرج در اساسنامه شرکت سهامی  

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

شرکت سهامی خاص شرکتی است که،تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود.تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید کم تر از سه نفر باشد.

ادامه مطلب: اصول حاکم بر ثبت شرکت سهامی خاص  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

در کنار شرکت ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانون گذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد،جهت انجام اموری که جنبه غیرتجاری دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه پیش بینی نموده است.ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری،موسسه غیرتجاری را چنین تعریف نموده است:"مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند"

ادامه مطلب: نحوه ی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری  

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

جهت تعیین حوزه ی مالیاتی،می بایست به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه فرمایید و مدارکی که در  ذیل گفته خواهد شد را تسلیم آن اداره ی محترم نمایید.

ادامه مطلب: مدارک مورد نیاز برای تعیین حوزه ی مالیاتی پس از ثبت شرکت  

88882588 021

88888273 021