امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بازرس ناظر بر اعمال مدیران شرکت است بدین ترتیب که وظیفه دارد مستندات ابرازی مدیران را مطالعه و در خصوص صحت یا نادرستی گزارش آنان اظهار نظر بکند.
طبق تبصره ماده 89 لایحه ، تصویب ترازنامه بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ممکن نیست و هم چنین بازرسی که برخلاف واقع اظهار نظر بنماید، طبق ماده 267 لایحه مرتکب جرم شده است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت ، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مجامع عمومی عبارتند از :
1. مجمع عمومی موسس

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

زمانی که شرکت بخواهد به جهت مصالح اقتصادی، شرکاء خود را بشناسد ، می تواند سهام بی نام را که معمول نیست در دست چه اشخاصی است به سهام بانام تبدیل کند. به موجب ماده 44 لایحه قانون تجارت ، " در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت ، باطل شده تلقی می گردد ".

اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام - 1.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

اوراق مشارکت ، اوراق بهادار بانام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده " 1 قانون تحوه انتشار اوراق مشارکت " را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت ، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود ".

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

موارد انحلال شرکت به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود :
1. موارد عمومی انحلال

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

دفتر ثبت تجاری مخصوص ثبت نام اشخاصی است که به شغل تجارت اشتغال دارند. دفتر ثبت تجاری بر خلاف دفاتر تاجر ، سند رسمی می باشد. یکی از الزامات حرفه ای شغل تجارت، ثبت نام تاجر در دفاتر تجاری است.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. این امکان وجود دارد که مجمع عمومی فوق العاده در طول حیات شرکت تشکیل نشود. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.

منظور از سهام موسس و ممتاز چیست ؟ - 5.0 از 5 بر اساس 2 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
  • منظور از سهام بانام و بی نام چیست ؟

الف: سهام بی نام

برای ثبت شرکت لیزینگ چه شرایطی نیاز است - 3.0 از 5 بر اساس 2 رای

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

لیزینگ به مجموعه ای از تبادلات اقتصادی که شامل خرید ، فروش و یا اجاره  می باشد می گویند .
دراین روش که قرار داد میان اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد برای بهره برداری از یک کالا بادوام می باشد که دارای قابلیت اجاره است.در این شرکتها که قرار داد بین شرکت لیزینگ به عنوان مالک و شخصی که از این تسهیلات استفاده می کند به عنوان مستاجر بسته می شود .معنی فارسی کلمه ی لیزینگ اجاره دهی یا اجاره داری می باشد . اما بیشترین معنی که به کلمه ی لیزینگ نزدیک می باشد اجاره ی اعتباری یا اجاره به شرط تملک می باشد .

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

شهرستان شهریار که مساحتی بالغ بر 320 کیلومتر مربع دارد . این شهرستان که در غرب استان تهران واقع شده است و از شهرستان های مهم استان تهران محسوب می شود .شهریار از سمت غرب با کرج و ملارد ،از شمال با شهر قدس و تهران و از جنوب با رباط کریم و ساوه و از شرق با اسلام شهر هم جوار می باشد .

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

در تبدیل شرکت شکل شرکت تغییر می کند و همان دارایی در شکل شرکت جدید به روز پیدا می کند. پس از تبدیل شرکت شخصیت حقوقی شرکت از بین نمی رود.
در قانون تجارت تبدیل شرکت های تجاری بنا به مصالح تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است. اما این بدان معنا نیست که هر شرکتی می تواند با تبدیل شرکت تجاری خود به نوعی از انواع شرکت های دیگر اقدام کند. تبدیل شرکت سهامی خاص به عام یا بالعکس ، به موجب ماده 278 شرایط ذیل الزامی است :

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

مجامع عمومی که از سهامداران تشکیل شده است .در مجامع عمومی تصمیم گیری توسط سهامداران انجام می شود .
مجامع عمومی سه دسته هستند و شامل :
1- مجمع عمومی عادی

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
شرکتهای سهامی برای ثبت و تشکیل نیاز به سرمایه دارند .سرمایه در شرکتهای سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم می شود که به هر یک از این قسمتها سهم گفته می شود .سهم در شرکتها  متعلق به سهامداران می باشد و در شرکتهای سهامی میزان سهام هر شخص نشان دهنده ی تعهدات شخص به شرکت و منافع دارنده ی سهام می باشد .اصولا در شرکتهای سهامی همه ی سهامدارن دارای حقوق مساوی هستند سهامداران برای اینکه از این حقوق بهره مند شود باید در مدت زمانی که قانون مشخص کرده است  مبلغ اسمی سهمی را که پذیره نویس شده است را پرداخت کند.

پیگیری ثبت شرکت