به موجب ماده 2 " دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها در ایران " ؛ عملیات صرافی عبارت است از خرید و فروش ارز اعم از نقدی و یا حواله ای و نیز خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره


از نظر این دستورالعمل صرافی ها به دو شکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی می شوند :
1. صرافی های نوع اول : صرافی هایی هستند که صرفاَ به خرید و فروش نقدی ارز ( غیر الکترونیک ) مبادرت می نمایند. پرداختن به سایر معاملات ارزی و غیرارزی توسط این نوع صرافی ها ممنوع است.
2. صرافی های نوع دوم : صرافی هایی هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز به امر نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی اشتغال می ورزند.
کلیه صرافی های نوع اول و دوم ، لازم است در قالب  " شرکت تضامنی"  ایجاد شوند.
به موجب  ماده 3 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها در ایران، ثبت و تاسیس انواع صرافی ها ، موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.همچنین، در ماده 7 دستورالعمل اجرایی نامبرده شده ، حداقل سرمایه اولیه جهت تاسیس صرافی های نوع اول در شهر تهران و شهرهای بزرگ ( اصفهان ، اهواز ، تبریز ، شیراز ، مشهد ) مبلغ دو میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یک میلیارد ریال و جهت تاسیس صرافی های نوع دوم مبلغ ده میلیارد ریال قید گردیده است که لازم است قبل از اعطاء مجوز فعالیت ، تماماَ پرداخت شود.
البته بانک مرکزی می تواند هر زمان که صلاح بداند و با اعلام قبلی سه ماه نسبت به تغییر و اعلام حداقل سرمایه موضوع این ماده اقدام نماید.

  • مدارک مورد نیاز

متقاضیان تاسیس صرافی می بایست به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نمایند.
- مبلغ سرمایه پیشنهادی و نحوه تامین آن
- اساسنامه و یا شرکت نامه پیشنهادی
- نام و مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سهم الشرکه هر کدام
- نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت و سمت های قبلی مدیر و یا مدیران پیشنهادی
- گواهی عدم سوء پیشنه موثر کیفری یا مدیران پیشنهادی از مراجع ذیربط
- تعهدنامه هر یک از مدیران و مدیر عامل صرافی ها مبنی بر اینکه در هیچ زمانی محکومیت کیفری موثر از هیچ نوع نداشته است.
- التزام کتبی مبنی بر انجام فعالیت طبق مقررات این دستورالعمل

  • شرایط لازم

- متقاضیان تاسیس صرافی ها لازم است دارای شرایط ذیل باشند :
- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و اقامت در ایران
- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور
همچنین وفق ماده 10 ، مدیر عامل و  رئیس هیئت مدیره صرافی های نوع دوم لازم است از شرایط ذیل برخوردار باشند :
- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
- داشتن حداقل پنج سال تجربه کاری در امور ارزی ، مالی و اقتصادی
نکته : احراز صلاحیت متصدیان مشاغل موضوع این ماده با بانک مرکزی است.
بانک مرکزی پس از بررسی کلیه مدارک متقاضیان و در صورت تایید مدارک و صلاحدید، نسبت به صدور مجوز تاسیس به منظور ثبت صرافی در اداره ثبت اقدام می نماید و پس از انجام تشریفات رسمی ثبت شرکت صرافی در اداره ثبت و ارائه گواهی های مربوط توسط موسسین و احراز سرمایه تامین شده ، بانک مرکزی مجوز فعالیت صرافی را صادر می نماید.

  • چند نکته :

- مجوز صادره برای متقاضیان صرافی قابل انتقال به غیر نمی باشد.
- صرافی ها حق تاسیس شعبه ندارند.
- تاسیس صرافی توسط بانک ها و موسسات اعتباری در قالب شرکت سهامی خاص امکان پذیر است . ( ماده 5)
- تاسیس صرافی در مناطق آزاد ، موکول به پیشنهاد سازمان مناطق آزاد و صدور مجوز بانک مرکزی است. ( ماده 6)
- صرافی ها مجاز به انجام معامله با کلیه ارزها می باشد، مگر اینکه بانک مرکزی معامله یک یا چند ارز را ممنوع کرده باشد. ( ماده 14)
- استفاده از عنوان و یا کلمه بانک در نام صرافی و یا استفاده از نشانه های متعلق به بانک ها در تبلیغات ممنوع می باشد. ( ماده 28)
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در کیا ثبت تماس حاصل نمایید.


Call Now