شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع ، در جهت اهداف مصرح در قانون رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.


با استناد به قانون اساسی که مقرر می دارد : " بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود " ، انواع شرکت های تعاونی را می توان در چهار گروه ذیل جای داد :
_ شرکت های تعاونی تولید شهری ؛
_ شرکت های تعاونی توزیع شهری ؛
_ شرکت های تعاونی تولید روستایی ؛
_ شرکت های تعاونی تولید روستایی ؛
_ شرکت های تعاونی توزیع روستایی ؛
طبق قانون بخش تعاونی ، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می کنند ؛ تعاونی های توزیع عبارت اند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می کنند.
شرکت های تعاونی از لحاظ قبول به عضویت و تعداد اعضا در گروه هایی به شرح ذیل جای می گیرند :
_ شرکت های تعاونی عام ؛
_ شرکت های تعاونی خاص ؛
_ شرکت های تعاونی بزرگ
در ذیل ، به توضیح راجع به شرکت تعاونی عام و شرکت تعاونی خاص می پردازیم . خاطر نشان می شویم ، شما عزیزان در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت کیا تماس حاصل فرمایید.

  • شرکت تعاونی عام

شرکت تعاونی عام ، شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد باشد و موسسان شرکت برای تامین سرمایه اولیه ( یا خود شرکت برای افزایش سرمایه ) باید سهام شرکت را به عموم عرضه کند. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام یکصد میلیون ریال می باشد.

  • شرکت تعاونی خاص

شرکت تعاونی خاص شرکتی است که عضویت آن منحصراَ برای گروهی خاص ، از قبیل کارگران ، کارمندان ، دانشجویان و نظایر آن ها آزاد باشد و موسسات یا شرکت برای تامین سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه باید سهام را به افراد گروه خاصی که عضویت آن ها آزاد است ، عرضه کنند. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال می باشد.
لازم به ذکر است که هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه شود و چنانچه نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشند. شرکت تعاونی با بیش از 500 عضو " تعاونی بزرگ " محسوب می شود.
به موجب قانون هیات مدیره مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی ، عضو علی البدل خواهد بود.
به طور کلی ، حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت در شرکت های تعاونی مصرف دویست و پنجاه عضو و در انواع شرکت های تعاونی عام ، از 500 نفر و در انواع اتحادیه های تعاونی و سایر شرکت های تعاونی از هفت عضو نباید کم تر باشد.
طبق ماده 8 قانون بخش تعاونی عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی . حداکثر میزان سهام نباید از 15 % سرمایه شرکت تعاونی تجاوز کند.

  • انواع شرکت های تعاونی با توجه به قانون تجارت

قانون تجارت ایران فقط دو نوع شرکت تعاونی پیش بینی کرده است ؛ شرکت تعاونی تولید که طبق ماده 190 ، " شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند" و شرکت تعاونی مصرف که طبق ماده 192 قانون تجارت عبارت است از : شرکتی که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :
1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها
لازم به توضیح است ، موضوع شرکت های تعاونی محدود نیست و هر گونه عملیاتی را که در اساسنامه آن پیش بینی شده باشد ، می تواند انجام دهد. بنابراین ، یک شرکت تعاونی ممکن است در عین حال شرکت تعاونی تولید و مصرف و اعتبار باشد.
در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی با ما تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان "کیا ثبت" افتخار دارند با مشاوره تلفنی رایگان در خدمت شما عزیزان باشند.
شماره های تماس:

  • 88882588-021
  • 88888273-021
  • فکس:88879894-021

نشانی: تهران،میدان ونک، خیابان ولیعصر شمالی، کوچه شریفی،  پلاک 55،واحد 13


Call Now