شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود،بدون اینکه سرمایه آن به سهام یا قطعات مساوی تقسیم شده باشد.مسئولیت شرکاء در این شرکت تضامنی است.به این معنی که هر شریکی بابت پرداخت طلب طلب کاران شرکت مسئول است و مسئولیت شرکاء در قبال بدهی های شرکت محدود به آورده آن ها نیست بلکه دارایی های خود آن ها هم تضمین طلب طلب کاران شرکت است.


مطالبه بدهی توسط طلب کاران زمانی مصداق پیدا می کند که شرکت منحل شده باشد.طلب کاران برای اعاده طلب خود می توانند به کلیه شرکاء و یا فقط یکی از شرکاء مراجعه کنند.شریک مورد مراجعه مسئول است که کلیه بدهی ها را پرداخت نموده و سپس خود با سایر شرکاء تسویه نماید.در واقع شرکت بدهکار طلب کاران است ولی قانون اجازه داده که شرکاء بدهی را بپردازند.
ویژگی های شرکت تضامنی:
1-شرکت های تضامنی نیاز به حداقل سرمایه ندارند.لذا روزی که شرکت شروع به کار می کند ممکن است دارای سرمایه بسیار اندکی باشد.
2-حداکثری برای تعداد شرکاء وجود ندارد.
3-حداقل دو شریک برای تشکیل شرکت لازم است.
4-سرمایه به سهام تقسیم نمی شود.
5-در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و حداقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد،باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل: " و شرکاء " یا " و برادران"قید گردد.(ماده 117 ق.ت)
6-انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکاء موکول به موافقت کلیه شرکا است.البته هر یک از شرکاء می توانند سهم الشرکه خود را به دیگر شرکاء انتقال دهند(انتقال داخلی).اما باید دقت داشت که اگر شریکی که دارای توان کاری و قدرت اداره بالایی است،سهم الشرکه خود را به شریکی که از توان بالایی برخوردار نیست منتقل نماید،ممکن است شرکت را در معرض خطر قرار دهد.در صورت انجام چنین کاری طلب کاران حق جلوگیری از انتقال را ندارند،اما شریک جدید مسئول پرداخت کلیه دیونی که قبل از ورود او در شرکت وجود داشته می باشد.
7-مسئوولیت تضامنی تا زمان حیات شرکت باقی است.
تاسیس و ثبت شرکت تضامنی:              
تاسیس شرکت  تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد.در شرکتنامه مذکور باید نام،نوع،موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل،همچنین اسامی شرکاء یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها و غیره قید گردد.
برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد.برخلاف شرکت های سهامی قانون گذار حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نکرده است،بنابراین میزان سرمایه آن هر مقداری می تواند باشد و تماماَ به تصمیم شرکا واگذار شده است.
به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد،توسط موسسین تنظیم می گردد.
لذا با توجه به مراتب فوق،تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط ذیل است:
1-تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکاء
2-تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
3-پرداخت سرمایه نقدی شرکاء به حساب تعیین شده از سوی شرکت
4-تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکاء و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
مطابق ماده 195 ق.ت ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.
مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی:
1-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
2-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
3-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
4-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
6-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
7-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
8-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
9-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
چنانچه قصد ثبت شرکت تضامنی خود را دارید،با همکاران ما در "کیا ثبت" تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما با افتخار آماده ارائه خدمات به شما متقاضیان گرامی می باشند.


Call Now