طبق ماده 116 قانون تجارت"شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود،اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است..."در شرکت تضامنی سرمایه شرکت،از نظر اعتبار آن نزد اشخاص ثالث،نقش مهمی ندارد بلکه شخصیت خود شرکا و اعتبار آنان از نظر اقتصادی است که معرف شرکت است.


اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص طبیعی یا حقیقی که به دنیا می آیند و می میرند، تشکیل و تاسیس و ثبت می شوند،فعالیت می کنند و منحل می گردند.شرکایی که یک شرکت را با قصد و اراده ی آزادانه ی خود بوجود می آورند،می توانند با قصد و اراده ی خود آن را منحل نموده و مضمحل سازند. شرکت تضامنی  نیز مانند هر شرکت تجاری دیگری،تحت شرایط عام حقوق شرکت ها منحل می شود.این شرایط عبارتند از:انقضای مدت شرکت،ورشکستگی شرکت،بطلان قرارداد شرکت و...اما می بایست انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نموده و آن را ثبت کنند. بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده ی آن ،شرکت منحل می شود.انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
شرکت تضامنی به سبب آنکه در آن شخصیت یکایک شرکا واجد اهمیت خاص است،بیشتر از هر شرکت دیگری-به دلیل حوادثی که برای خود شرکا در طول حیات شرکت پیش می آید-در معرض خطر انحلال است.اهمیت شخصیت شرکا موجب شده است که در مورد شرکت تضامنی،قواعد ویژه ای در قانون تجارت پیش بینی شود.
موارد انحلال شرکت تضامنی مطابق ماده 136 قانون تجارت به این ترتیب می باشد:
الف-وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده و یا  انجام آن غیر مقدور باشد.
-وقتی شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه قبل از انقضاء مهلت تهدید تجدید شده باشد.
-در صورت ورشکستگی شرکت
ب-در صورت تراضی تمام شرکا
ج-در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا کند و محکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال دهد.در مورد این بند در تبصره ماده آمده است که هر گاه دلائل انحلال منحصراَ مربوط به شریک یا شرکا معین باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حکم به اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
د-در صورت فسخ از طرف یکی از شرکا مطابق ماده 138
ه-در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138
و-در صورت فوت محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد 138 و 140
نتیجه انحلال شرکت تضامنی همان است که در مورد شرکت های دیگر صادق است:تصفیه اموال شرکت و تقسیم آن میان شرکا.در مورد تصفیه و تقسیم اموال شرکت تضامنی قاعده ویژه ای وجود ندارد که فقط به این نوع شرکت اختصاص داشته باشد.تنها نکته ای که باید تذکر داده شود درباره ی تقسیم زیان های وارد به شرکت است.در واقع،شرکت تضامنی تنها شرکتی است که در آن هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام زیان ها و قروض شرکت هستند(ماده 116 قانون تجارت) البته هر شریکی که مجبور شود قروض شرکت را از اموال شخصی خود بپردازد،حق مراجعه به دیگر شرکا را خواهد داشت.تقسیم زیان های وارده به هر ترتیبی که شرکا بر آن توافق کنند،امکان پذیر است.جز اینکه نمی توان شریک را کاملاَ از تحمل زیان معاف کرد؛چه در این صورت،شرکت وجود نخواهد داشت.قرار راجع به نحوه تقسیم زیان ها میان شرکا،نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست و همه شرکا در مقابل این اشخاص مسئولیت تضامنی خواهند داشت(قسمت اخیر ماده 116قانون تجارت)
"خواهشمند است درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهامی در رابطه با انحلال شرکت تضامنی و ثبت آن،با کارشناسان متعهد ما در کیا ثبت تماس حاصل نمایید".
چنانچه گفتیم،انحلال شرکت تضامنی باید طبق ماده(200 قانون تجارت)ناظر به مواد 195 و 197 همان قانون و برابر نظامنامه وزارت عدلیه اعلام شود.این نظامنامه در ماده 9 خود می گوید:"در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت،زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود".
شرکاء شرکت تضامنی مکلفند که انحلال خود را با تقدیم مدارک مقرر ابتدائاَ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند و سپس ظرف یک ماه از تاریخ ثبت،انحلال خود را به هزینه ی خود شرکت ،توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند.
"ارائه تخصص خدمات ثبتی در کیا ثبت"
"رضایت شما افتخار ماست."


Call Now