انحلال یک شرکت زمانی است که شرکاء تصمیم به پایان شراکت و توفق کار شرکت بگیرند و دارایی مشترک را طبق قوانین از وضعیت مشترک خارج سازند .که البته یکی از ضروریات این امر جبران دیون شرکت می باشد .به همین منظور قانون تصفیه اموال پس از ثبت انحلال شرکت را اجباری اعلام کرده است، قابل توجه است که اعلام انحلال شرکت از نظر قانونی ضروری می باشد و عدم رعایت آن عواقب قانونی برای شرکاء در پی خواهد داشت.


در این مقاله منحصرا به موارد انحلال شرکت های سهامی خاص و مدارک مورد نیاز آن خواهیم پرداخت . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در این زمینه با گروه مشاورین کیا ثبت تماس حاصل فرمایید .
توجه داشته باشید که همانطور که اشاره شد اعلام انحلال شرکت ها ضروری می باشد و مجموعه پنج روز کاری فرصت دارد تا تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها را از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نماید تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد.
مرحله پس از انحلال شرکت مرحله تصفیه امور شرکت می باشد که چنان که از نام آشکار است مرحله ایی می باشد که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد.
نکته: الف) امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهد،ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ب)مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاور کند.
ج )اشخاص حقوقی نیز می توانند به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شوند.
د)شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی می ماند،لذا طلبکاران شرکت در زمان تصفیه برای وصول طلبشان نمی توانند به صاحبان سهام مراجعه کنند.
مواردی که در صورت بروز آن شرکت سهامی خاص منحل خواهد شد به شرح ذیل می باشد:
1- هنگامی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است.
2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد،مگر اینکه مدت شرکت،قبل از انقضا تمدید شده باشد.
3- در صورت ورشکستگی(هر گاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود(
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی(مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه ی شرکت)رای به انحلال دهد.
5- در صورت حکم ورشکستگی (هر گاه ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود(
6- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی (مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه )رای به انحلال دهد.
7- در صورت حکم قطعی دادگاه(مبنی بر انحلال شرکت)بر اساس درخواست اشخاص ذینفع
همچنین توجه داشته باشید که عامل ورشکستگی بر اساس عوامل انحلال مقدم است بنابراین در وضعیت توقف انحلال شرکت به سایر دلایل امکان پذیر نمی باشد. مدیران تصفیه می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت منحله را بنمایند. مدیر یا مدیران تصفیه از معامله با شرکت ممنوع هستند.

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:
ا1- اصل صورت جلسه انحلال شرکت
2- آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود
3- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد
4- ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد


Call Now