یکی از انواع شرکتهای پر مخاطب جهت ثبت و راه اندازی که در عین حال سوالات فنی بسیاری در ذهن مخاطبین ایجاد کرده است ،شرکتهای مخابراتی می باشند، شرکتهای مخابراتی که با هدف توسعه و نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی کشور ایجاد شده است و همچنین از دیگر اهداف حائز اهمیت آن ایجاد ارتباط مخابراتی در داخل و یا خارج مرزها و در دور دست ها می باشد (با هماهنگی دولت) .

 

همچنین از دیگر فعالیت های تعریف شده برای شرکت هی مخابراتی می توان به فعالیت هایی نظیر :نصب، نگهداری، بهره برداری، فروش، پشتیبانی و اپراتوری تمام سرویس ها و تجهیزات مخابراتی و واردات و صادرات کلیه دستگاه های مخابراتی و الکترونیکی مجاز اشاره نمود.
شرکت های مخابراتی در دو نوع سهامی خاص و عامل قابل ثبت هستند که پس از تصمیم به ثبت شرکت و انتخاب نوع آن می بایست جهت اخذ مجوز مربوط اقدام نمایید.
پس از اخذ مجوز های اشاره شده شرکت می تواند در مناقصه ها و مزایده های دولتی و بخش خصوصی، سرمایه گذاری برای ایجاد یا تاسیس کارخانه و شرکت های وابسته یا مشارکت با شرکت های تولیدی، تجاری، خدماتی داخلی و خارجی، عقد قرارداد با آنان و اشخاص حقیقی و حقوقی، فعالیت در زمینه های تجاری، تهیه، تولید، نگهدای و تعمیرات سیستم های مخابراتی و الکترونیکی، ایجاد و اعطای نمایندگی در خارج از ایران و داخل ایران نسبت به موضوع فعالیت شرکت نماید.
توجه داشته باشید که از شرایطی مهم جهت ثبت شرکت مخابراتی تحصیل در این رشته می باشد و فارغ التحصیلان رشته مخابرات می توانند اقدام به ثبت شرکت مخابراتی نمایند. برای ثبت شرکت مخابراتی توسط افراد واجد شرایط ،اساسنامه شرکت طی ۳ ماه و از طرف وزارت پست، تلگراف و تلفن تنظیم می گردد و توسط هیات وزیران باید تایید گردد. پس از تایید اساسنامه توسط مراجع ذیربط در مرحله بعدی تصویب توسط  کمسیون امور استخدام و سازمان های اداری، اداره مالیات و دارایی، دادگستری، پست و تلگراف می باشد .

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های مخابراتی:
1-دریافت و تکمیل کردن فرم درخواست ثبت شرکت مخابرات
2-دریافت ۲ نسخه تقاضانامه و شرکتنامه برای شرکت مخابرات
3-کپی آخرین روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت مخابرات با آخرین تغییرات آن
4-یک تاییده از طرف هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامداران که دلالت بر غیر دولتی بودن شرکت مخابرات دارد.
5-واریز هزینه ثبت به قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها
6-دو نسخه اساسنامه شرکت مخابرات که با مهر شرکت مهر شده باشد و توسط تمامی اعضای سهامدار امضا شده باشد
7-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که مورد امضای مدیران منتخب مجمع و سهامدارن و بازرسین قرار گرفته باشد
8-کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره، بازرسین و همه سهامدارن اگر مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد
-اگر سهامداران و اعضای هیات مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند، باید معرفی نامه نمایندگان را داشته باشند.


Call Now