در میان انواع فعالیت هایی اقتصادی که افراد را مشتاق به ثبت شرکت و اصولا بقراری تعامل با شرکاء می نماید گرایش ساختمان سازی می باشد، رشته ساختمان سازی یکی از رشته هایی است که با توجه به تنوع و گستردگی حرفه نیازمند کار گروهی است و اکثر افرادی که مایل به فعالیت در این رشته می باشند در اولین قدم اقدام به ثبت شرکت می نمایند که در سایه حمایت قانون فعالیت خود را آغاز نمایند و به مشتریان  به عنوان یک مجموعه شناخته شده و معتبر معرفی شوند و همچنین از حمایتهای قانونی لازم  بهره مند گردند.


در این مقاله بر آن شدیم تا مراحل و مدارک لازم را جهت ثبت یک شرکت ساختمانی سهامی خاص را ارائه نماییم .درصورت نیاز به طرح سوال و مشاوره در این زمینه مشاورین کیا ثبت از نخستین مراحل ثبت شرکت ساختمانی تا مراحل پایانی در خدمت شما عزیزام می باشند.
برای ثبت یک شرکت ساختمانی سهامی خاص حضور 3 نفر شریک و 2 نفر بازرس ضروری می باشد که بازرسین نمی توانند از اعضا انتخاب شوند در رابطه با سرمایه اولیه حداقل 100000 تومان مورد نیاز است و 35 درصد سرمایه می بایست نقدا پرداخت شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص:
1-کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3-امضای اقرار نامه
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5-(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز) در صورت تمایل می توانید مدارک را حضورا در اختیار مشاورین کیا ثبت قرار دهید و یا ارسال نمایید  تا تمامی مراحل ثبت برای شما انجام پذیرد.
پس از فراهم نمودن شرایط و مدارک مورد نیاز و سپردن آن به مشاورین کیا ثبت تمامی مراحل اداری برای ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص توسط کارشناسان ما انجام خواهد پذیرفت:
1-در مرحله نخست تکمیل مدارک اعم از
•        کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
•        اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•        امضای اقرار نامه
•        مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
و تحویل آن به کارشناسان
2- تحویل مدارک به وکلا
3- تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
4- تعیین نام اولیه
5- تایید نهایی نام بعد از 4 روز
6- در صورت عدم قبول نام از سوی اداره ثبت شرکت ها تغییرات با هماهنگی دوخواست کننده انجام می شود و نام اصلاح شده ارسال و تایید می گردد.
7- دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت
8-تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر
9-رجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت
در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.
10-تایید موضوع توسط اداره ثبت
11-انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع پروسه
12-دریافت شماره ثبت و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی
13-     دریافت روزنامه رسمی 15 روز پس از آگهی تاسیس توسط پست


Call Now