یکی دیگر از مواردی که در رابطه با ثبت شرکت و آغاز شراکت در فعالیت اقتصادی مطرح می گرددتنظیم سندی به نام  شرکتنامه می باشد و همچنینن اشاره به وجوه تمایز آن از اساسنامه شرکت که بعضا تفاوت های این دو اصل به درستی درک نشده است.


شرکت نامه به عنوان قرار دادی تعریف شده است که فی مابین شرکاء یک شرکت به صورت کتبی و قانونی منعقد می گردد البته توجه داشته باشید شرکت‌نامه مخصوص شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى نیازى به شرکت‌نامه ندارند و شرکتهای تجاری اشاره شده به موجب (ماده 197 قانون تجارت) بلافاصله پس از ثبت شرکت ملزم به تحویل خلاصه شرکت نامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری می باشند.این سند، سند معتبرى مى‌باشد که مندرجات آن در حقیقت، قسمتى از اساسنامه شرکت است که به‌وسیله قوه قضائیه چاپ گردیدهاست و در مرحله بعد می بایست به سازمان ثبت اسناد  و املاک و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تحویل گردد معمولا در این سند به خلاصه ایی از مواردی که در اساسنامه درج شده است اشاره شده است. مواردی که به آن اشاره می شود به شرح ذیل می باشد:
۱. نام شرکت
۲. موضوع شرکت
۳. سرمایه شرکت اعم از نقدى و غیرنقدی
۴. میزان سهم‌الشرکه هر یک از شرکاء
۵. تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن
۶. اسامى شرکاء یا مؤسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه او
۷. اسامى مدیران شرکت و اختیارات آنها و مشخصات کسانى که حق امضاء دارند
۸. قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت
۹. تاریخ و نحوه رسیدگى به حساب‌ها و چگونگى تقسیم سود و زیان شرکت

۱۰. انحلال شرکت
۱۱. قید سایر نکاتى که لازم باشد
۱۲. بالاخره شرکت‌نامه باید به امضاء مؤسسین برسد و در دفتر ثبت شرکتها ثبت گردد
با توجه به ماهیت وتعریف شرکتنامه این سند باید به امضای تمامی شرکاء برسد و پس از آن بموجب بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 می بایست به ثبت برسد البته توجه داشته باشید در عمل ثبت شرکت نامه در اداره ثبت شرکتها در حکم ثبت آن در دفتر خانه  می باشد و البته سند رسمی تلقی می شود . مشاورین کیا ثبت همواره آماده ارائه مشاوره در جهت تنظیم شرکت نامه به شما عزیزان میباشند .
تفاوت اساسنامه و شرکتنامه :
در یکی از مقالات گذشته در رابطه با اساسنامه به تفصیل توضیحات ارائه شده است و در اینجا تنها برای مقایسه و نمایان گردیدن وجوه تمایز ایت دو تعریف کوتاهی از اساسنامه ارائه می نماییم :اساسنامه به عنوان مهمترین سند هویت یک شرکت شامل اطلاعاتی تزی قبیل : اسم و موضوع و هدف -سرمایه و مدیران و نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات آنها- چگونگى تعیین جانشین در مواردى که بعضى از آنها فوت نموده و یا محجور گردیده و یا استعفاء کرده و یا صلاحیت او سلب شده باشد. و در کل می توان گفت که اساس نامه حاوی تمام راه کارهای کلی و خط مشی های شرکت می باشد و مهمترین وجه تمایز آن با شرکت نامه در این نکته می باشد که تنظیم اساسنامه برای تمامی شرکتها لازم الاجرا می باشد و موظف به تنظیم آن می باشند اما شرکت‌نامه مخصوص شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى نیازى به شرکت‌نامه ندارندو و البته تفاوت عمده در ماهیت این دو سند می باشد که مواردی که در این سند ها به آن اشاره شده است بعضا متفاوت می باشد.


Call Now