در ابتدای آغاز فعالیت هر شرکتی با تکمیل اظهارنامه و وتنظیم اساسنامه شرح فعالیت های مد نظر در آینده کاری شرکت را از طریق اداره ثبت شرکت ها  به اطلاع مراجع قانونی و مخاطبین شرکت می رساند ،اسامی که بازه فراگیری را دارا می باشد و موجبات محدودیت فعالیت شرکت را در آینده فراهمی نمی آورد بدین معنا که حوزه فعالیت بسیار وسیع وکلی تعریف می شود .اما در مواردی آگاه بودن از اطلاعات و وجوه تمایز برخی از شرکتها حائز اهمیت می باشد به عنوان مثال یکی مواردی که طی تحقیقات انجام شده در ایران به درستی تفیکیک نشده انده و وجوه تمایز آنها برای افراد روشن نمی باشد، تفاوت شرکت های هلدینگ و شرکت های سرمایه گذاری می باشد .که هدف از ارائه این مقاله بررسی این وجوه تمایز و لزوما ارائه تعریف دقیقی از این دو می باشد:


شرکت های سرمایه گذار:
توجه داشته باشید که شرکتهای سرمایه گذاری خود به دو دسته قابل تفکیک می باشد که در توضیح ارائه شده با آن اشاره گردیده است.
نمونه اول  از انواع  شرکت ها ی سرمایه گذاری  معمولا شرکت های تولیدی ویا خدماتی هستند که درآمد حاصله شرکت را از فعالیت های اجرایی مجموعه را با ایده های نو و متفاوت وبعضا غیر تخصصی را در خرید سهام سایر شرکت ها سرمایه گذاری می نمایند و مسلما حداقل توقع آنها دریافت  سود مناسب ار این سرمایه گذاری می باشد.  پس اشاره گردید که این شرکتها علاوه بر فعالیت اصلی و اقتصادی خود شرکت با استفاده ازسود شرکت به سرمایه گذاری در سایر شرکت ها می پردازند .
در نوع دیگر یا دوم از شرکت های سرمایه گذاری شرکت هایی می باشند که با هدف سرمایه گذاری در سایر شرکت ها تاسیس می شوند و با جذب افراد متخصص در زمینه سرمایه گذاری شرکتهای مختلف را بررسی و آنالیز می نماین تا بهترین ومناسب ترین بستر را  جهت سرمایه گذاری پر سود کشف نمایند و همچنین از مناسب ترین زمان جهت خرید و فروش سهام اطلاع دارند و فعالیت خود را به طور تخصصی متوجه خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی یا غیربورسی می‌کنند. در این نوع از شرکت زمان تمرکز بر روی سهام سایر شرکت ها متفاوت می باشد اما معمولا کوتاه مدت است.
نتیجه گیری کلی از عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری چنین است که شرکت های سرمایه گذاری ، نسبت مالکیت متفاوتی از شرکتهای مستقل را دارا هستند. مهمترین استراتژی این شرکتها، خرید بخشی از سهام شرکتهای مستقل به منظور حضور در هیات مدیره آنها میباشد . هرچند هدف اصلی این شرکتها کسب سود می‌باشد و نه کنترل مدیریت.

تعاریفی از شرکت سرمایه گذاری ارائه گردید در ادامه به بررسی شرکت های هولدینگ می پردازیم تا وجه تمایز آنها آشکار گردد.
شرکت های هولدینگ:
هولدینگ از ریشه واژه لاتین holdاستخراخ شده است ،بعبارتی شرکتی که به امور شرکت داری مبادرت می ورزد . یعنی مجوعه ای از شرکتها زیر ونظر و مدیریت مستقیمش کارمیکنند . در واقع شرکت مادر با توجه به خرید حداقل بیش از نیم از سهام  تمامی تصمیم گیری های کلان شرکت زیر مجموعه را به عهده دارد تصمیمات کلانی مانند :انتخاب مدیر عامل برنامه ریزی بودجه بندی افزایش سرمایه و ... .( سهام مدیریتی تعاریف متفاوتی دارد اما معمولا بین 16 درصد تا 50 درصد و غالبا بیش از 33 درصد را سهام مدیریتی میدانند.) در واقع هر شرکتی که سهام شرکت ديگری را جهت اعمال مديريت در آن خريداری مي کند يک شرکت هلدينگ است.
بنا بر تعریفی شرکت هلدینگ شرکتی است که یک یا چند شرکت دیگر را کنترل می نماید . همچنین از شرکتهای هلدینگ با عناوین دیگری یاد شده است :عناوینی مانند: ( شرکت مادر، شرکت دارنده، شرکت کنترل کننده، شرکت مالک ، شرکت صاحب سهم ، شرکت اصلی ) که در مقاله ایی مربوط به ثبت شرکت های هولدینگ تمامی این اسامی بررسی گردیده است.
تعاریف بالا مناسب ترین و کوتاه ترین تعریف ارائه شده برای شرکت هلدینگ می باشد اما شاید خالی از لطف نباشد که به طور مختصر به تاریخچه شرکتهای هلدینگ و همچنین نحوه ورود این نوع از شرکت به بازار تجارت بپردازیم :
کلمه هلدینگ کلمه ایی لاتین می باشد و بعد از سال 1960 با کسب موقعیت های ممتار توسط برخی از شرکت های آمریکایی و بلعکس شکست عده دیگر از شرکتها، شرکت جنرال الکتریک برای مقابله با رکود اقتصادی شیوه ایی را ابداع نمود که در آن 170 واحد شرکت را به 49 بخش سازمان دهی کرد و هر یک از این بخش ها تحت نظر یکی از مدیران ارشد که بابت بخش تحت نظرش به ودی عامل پاسخگو بود مدیریت می شد و این آغازی بر تولد شرکت های هلدینگ بود . بنا بر تاریخچه ارائه شده شرکت های هلدینگ شرکتهای هستند که با توجه به ماهیت فعالیت و میزان همبستگی تحت پوشش یک مدیریت قرار می گیرند تا از این راه به موفقیت بیشتر دست یابند .و میزان تسلط شرکت به میزان مالکیت سهام تعیین می شود.
با ذکر تعاریف و بررسی شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ مهم ترین تفاوت این دو شرکت در این زمینه می باشد که شرکت های سرمایه گذاری سهام شرکتها را بعضا بدون هدف های کنترل مدیریتی و تنها با هدف دریافت سود بدون دخالت در اداره شرکت خریداری می نمایند اما شرکتهای هولدینگ به ذات شرکتهای کنترل کننده می باشند که با خرید درصد بالایی از سهام شرکت وابسته را کنترل می نماید.


Call Now