در مقاله قبلی به تعریف اختراع و انواع ثبت آن و همچنین به باید ها و نباید های آن از دیدگاه حقوقی و قانونی پرداختیم چنانچه اشاره شد : ((اختراع حق انحصاری است که به مخترع آن در قبال خلق و ایجاد محصول با فرآیند صنعتی که دارای وصف جدید بودن ، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی است از طرف دولت و قوه حاکمه اعطاء می شود بطورکلی اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل فنی است . این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله ،دستگاه ،محصول دارو یا فرآیند صنعتی کاملا جدید مربوط باشد ،یاممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.))

 

اکنون در این مقاله به شرایط ، محل ثبت اختراع و مدارک مورد نیاز آن در ایران خواهیم پرداخت: 

در مرحله نخست به مرکزی که در تهران اختراعات را به ثبت می رساند اشاره خواهیم کرد توجه داشته باشید که در حال حاضر این عملیات تنها در تهران انجام می شود و می بایست به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مراجعه کرد. دفتر امور رسیدگی به ثبت اختراع واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه میزراحسنی، پلاک 222 است.

سایر خدمات نظیر ثبت علائم تجاری، رسیدگی به شکایات قضایی و... در مرکز اصلی اداره واقع در تهران، خیابان میرداماد، ضلع شمال شرقی تقاطع بزرگراه مدرس و بلوار میرداماد ارائه می شود.

نکته : ثبت اختراع در کشور به منزله ثبت اختراع بین المللی نمی باشد و به عنوان مقدمه ثبت اختراع بین المللی تلقی می شودو لازمه ثبت اختراع بین المللی ثبت اختراع در کشور مادر می باشد .

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع:

1) تکمیل اظهارنامه (فرم هاي مربوط به ثبت اختراع): این فرم ها که در وب سایت www.sabt.gov.ir سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل دسترس هستند ، در سه نسخه تنظیم گردیده اند و می بایست توسط متقاضی ثبت اختراع تکمیل و امضا شود توجه داشته باشید که این فرمها می بایست تایپ شده و به زبان فارسی تکمیل گردندو در صورتی محل کافی برای درج کلیه موارد وجود نداشت مراتب به صورت ضمیمه به اظهارنامه الصاق گردد. در صورتی که امکان تکمیل آن به زبان فارسی وجود نداشت می توان فرمها را به زبان انگلیسی و یا فرانسه تکمیل گردد و تسخه فارسی نیز ضمیمه شود.

2) شرح فني اختراع (توصيف اختراع): متقاضي ثبت اختراع در ايران بايد مورد اختراع خود را در برگه هاي A4بطور كامل و با  ذكر تمامي جوانب شرح دهد و سپس آن را در سه نسخه تهيه و ضميمه اظهارنامه نمايد.

 شرح اختراع طبق استاندارد زير تهيه شود:

الف- عنوان اختراع

ب- دانش قبلي مربوطه

ج:ارزيابي دانش قبلي

د: افشاي اختراع

ه: ارائه راه انجام اختراع

و: تأثيرات سودمند اختراع

ز: ادعاها

ح: چكيده

ط: اشكال

3) نقشه هاي اختراع: این نقشه ها که با هدف توصیف و یا شرح فنی اختراع تهیه می شوند می بایست در سه نسخه تهیه و ضمیمه اظهارنامه گردند. در ترسيم نقشه ها بايد نكات ذيل رعايت شود:

الف)نقشه ها بايد با مركب و از روي مقايس متري كشيده شود. 

ب )متقاضي ثبت اختراع يا وكيل قانوني او بايد ذيل نقشه ها را امضا نمايد. 

ج )نقشه ها بايد در كاغذهاي 34 سانتيمتر طول و 22 سانتيمتر عرض تهيه شود. 

د)در كشيدن نقشه ها بايد فقط از يك روي كاغذ استفاده شود. 

ه )نقشه ها بايد كامپيوتري باشد.

 

4) ادعانامه: این بخش که شامل توضیحاتی در رابطه با چگونگی اختراع و راه حل های جدید ارائه شده در آن می باشد بايد در سه نسخه تهيه و به امضاي خود شخص يا وكيل قانوني او برسد و ضميمه اظهارنامه شود. در این سند سه شرط اساسی ثبت اختراع یعنی جدید بودن، ابتکاری بودن و صنعتی بودن طرح توضیح داده می شود و همچنین درخواست مخترع و یا مخترعین نسبت به میزان حمایت ناشی از ثبت اختراع بیان خواهد شد.

5) فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعين

6)فتوكپي كارت ملي.

7)قبض صندوق اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي حاكي از پرداخت وجوه لازم

 

توجه داشته باشید در صورتی که ثبت اختراع توسط شخصی غیرا ز شخص مخترع و به عنوانی وکیل وی انجام شود وکالتنمه می بایست ضمیمه مدارک فوق گردد.

 


Call Now