مسلما با پایان مراحل قانونی ثبت شرکت فعالیت قانونی شما برای این امر به پایان نرسیده است و مواردی قانونی وجود دارند که در صورت رعایت نکردن و عدم انجام آنها با مشکل مواجه خواهید شد یکی از این موارد پلمپ دفاتر قانونی

 

می باشد که در این مقاله به صورت کامل توضیح داده خواهد شد:

پلمپ دفاتر قانونی:

پلمپ دفاتر قانونی چیست ؟ این قانون که شامل تمامی شرکتها ،موسسات و سازمان هایی که مشمول قوانین مالیاتی می باشند میشود و طی آن الزام گردیده که تمامی مراکز ذکر شده می بایست دفاتر مالیاتی را از سازمان امور مالیات دریافت نمایند و فعالیت های مالی خود را در این دفتر به  با توجه به دستورالعمل ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی با رعایت ترتیب زمانی به طور خوش خط و خوانا و بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی درج نمایند و در هنگام تحویل اظهار نامه مالیاتی در پایان هر سال مالی به اداره دارایی منطقه این دفاتر به صورت تکمیل و پلمپ شده به همراه دیگر مدارک تحویل اداره دارایی خواهد شد.

توجه داشته باشید که تهیه، تکمیل و تحویل این دفاتر بسیار ضروری می باشد چرا که مشخصه عملکرد مالی یک شرکت در طول سال می باشد . عدم تحویل آن به علی الراس شدن مالیات مجموعه خواهد انجامید این اقدام حتی برای شرکتهایی که در طول سال فعالیت نداشته اند نیز ضروری می باشد البته در این شرایط دفتر به صورت خالی به اداره دارایی تحویل خواهد شد.

در تعریفی ارائه شده از سایت اداره ثبت شرکت ها دفاتر قانونی(دارائی) این گونه تعریف شده است:

دفتر دارائی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته را به ریز ترتیب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نماید: 

هر شركتی یا مؤسسه ای یا شركت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسكن باشد در ادارات ثبت به ثبت می رسد مكلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نماید.(طبق ماده 6 قانون دفاتر تجارتی) 

كلیه بانكها برای عملیات سالیانه خود دفتر روزنامه و كل و دارایی در یافت می كنند باید به ترتیب تاریخ در صفحات كلیه صادرات و واردات نوشته شود. تراشیدن و حك كردن و همچنین جای سفید گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالی لااقل تا 10 سال نگهداری می شود.

زمان تحویل دفاتر دارایی و مهلت انجام آن:

برای دریافت این دفاتر در هر سال می بایست در سال قبل اقدام نمود(به طور می بایست از ماههای آخر سال مانند بهمن و اسفند که ماهای پایانی سال می باشند برای دریافت این دفاتر اقدام نمایید) توجه داشته باشید که با شروع سال جدید دفاتر همان سال تمام خواهد شد و دفاتر سال بعدی عرضه می گردد.

نکته 1 : دفاتر هر سال باید حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل پلمپ شده باشند (مثلاً دفاتر سال 91 باید حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 90 پلمپ شده باشد)

نکته 2 : بهتر است متقاضیان محترم حداکثر تا پایان دی ماه هر سال نسبت به پلمپ دفاتر سال بعد اقدام نمایند چون در ماههای آخر سال ازدحام و تراکم کار خیلی زیاد خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر:

کپی شناسنامه مدیر عامل ومهر شرکت 1-

2- اگر نماینده شرکت است نامه مهر وامضاء شده شرکت

3-آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی

4- پر کردن اظهار نامه پلمپ(از دفاتر پستی می گیرید)

5- در خواست دفاتر(در پست انجام می گیرد)

6- آدرس دقیق پستی وکد پستی شرکت

در آخر توجه داشته باشید که پلمپ دفاتر قانونی و ارئه آن جزء قوانین می باشد و بالطبع عدم انجام آن شامل قانون جریمه مالیاتی خواهد شد جرایمی مانند: عدم صدور صورتحساب ، عدم درج شماره اقتصادی ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا برعکس ، مسئولیت تضامنی +10درصد مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط این ماده صورت گرفته باشد را در بر دارد.

و همچنین استناد به و دفاتر و مدارک تقلبی و اظهارات کذب برای فرار از مالیات در صورت احراز ویا عدم تحویل اظهار نامه مالیاتی ترازنامه و حساب سود و زیان (سه سال متوالی) منجر به از 3ماه تا 2 سال حبس و همچنین محرومیت از کیه معافیت های قانونی در مدت مذکور می شود.

پس توجه داشته باشید که دانستن نکات درج شده و رعایت آن تا چه میزان حائز اهمیت می باشد.

 


Call Now