امروزه با ازدیاد جمعیت و بزرگتر شدن شهر ها بسیاری از مفاهیم و ارزش ها از قبل متفاوت گردیده است چناچه شاید در گذشته فردی با اتکاء به نامی که در بازار تجارت داشت و با توجه به اعتبار این نام قادر به حضور در عرصه های اقتصادی می بود و بسیاری از همین گونه فعالیت ها و داد و ستد ها بر پایه اطمینان و کلامی که بر لب رانده  می شد شکل می گرفت، اما امروزه با توجه به رشد سر سام آور جمعیت و اصول زندگی شهر نشینی و به ویژه زندگی در ابر شهرهایی مانند تهران افراد را به سمت انواع دیگری از کسب و کار و جلب اعتبار در بازار کار سوق می دهد و نکاتی بیش از شناخت و اعتماد فردی انسان ها نسبت به یکدیگر حائز اهمیت می شود به طوری که قوانینی به همین منظور تدوین گردیده است، که شامل مواردی از حقوق یک مجوعه اقتصادی ،حقوق مشتریان آنها و در مواردی روابط شرکاء در آن مجموعه می باشد. شاید احساس نیاز به همین قوانین بوده است که امروزه منجر به تدوین قوانین تجاری و ثبت شرکت ها شده است تا به هم به شراکت افراد وجه قانونی بدهد و تمامی حقوق و وظایف شرکا از ابتدا مشخص شده باشد و هم به مشتری و مراجع این مجموعه ها کمک نماید تا مجموعه ایی را انتخاب نمایند که از لحاظ قانونی شناخته شده و قابل پیگیری باشند که در غیر این صورت عواقب این انتخاب نادرست به عهده خود فرد می باشد چرا که به سراغ مجموعه ایی نامعتبر رفته است این سری قوانین که به قانون تجارت معروف است و علم وتسلط شما به این قوانین به عنوان مشتری یا صاحب یک مجموعه اقتصادی باعث موفقیت هر چه بیشتر شما خواهد شد .

 

یکی از این قوانین و امکاناتی  که شاید برای اکثر افراد ، مجموعه ها وشرکت ها ضرورری باشد امکان استفاده از سیستم استعلام ثبت شرکت ها می باشد. بنا بر باب سوم در قانون تجارت انواع شرکت های تجاریی که  در زیر نامبرده می شود در ایران قابل ثبت هستند:

1 - شركت سهامي. 

2 - شركت با مسئوليت محدود. 

3 - شركت تضامني 

4 - شركت مختلط غيرسهامي. 

5 - شركت مختلط سهامي. 

6 - شركت نسبي. 

7 - شركت تعاوني توليدومصرف.

نکته اول و مهم در ارتباط با شرکت های تجاری هفت گانه این است که ((این شرکت ها صرف نظر از نوع فعالیت شرکت تجاری محسوب می شوند اگر چه به طور مثال خدماتی ارائه دهند.))

تمامی این انواع این شرکت ها پس از تکمیل مراحل ثبت و دریافت شماره ثبت از اداره ثبت برای مشتریان قابل پیگیری و استعلام می باشند و چنانچه اطلاعات مجموعه ایی در این استعلام یافت نشد حاکی از آن است که این مجموعه به عنوان شرکت به طور قانونی ثبت نشده است وبالطبع همانگونه که اشاره شد ممکن است همکاری با آن عواقب قانونی برای شما به همراه داشته باشد .

برای استعلام ثبت شرکت ها چگونه اقدام نمایید:

اداره ثبت شرکت ها در پی حرکت به سوی مکانیزه کردن اکثر سیستم های این مجموعه این خدمت را نیز به صورت اینترنتی و آن لاین به شما ارائه می دهد با مراجعه به آدرس:

http://ilenc.ir/LegalPersonSearch.aspx 

درخواست استعلام خود را با اطلاعاتی که از شرکت مورد نظر دارید وارد نمایید و در صورت ثبت شدن شرکت مورد نظر اطلاعات لازم از ثبت آن در اختیار شما قرار می گیرد.

 و همچنین برای دسترسی به جزئیات آگهی رسمی چاپ شده در روزنامه به آدرس :

http://www.rooznamehrasmi.ir/news/newslist.aspx

مراجعه نمایید .

 


Call Now