شرکت یا مسئولیت محدود شرکتی می باشد که با شراکت دو و یا تعداد بیشتری شریک قابل ثبت می باشد در این نوع از شرکت تجاری سرمایه به صورت سهام تقسیم بندی نشده است و شرکاء به میزان سرمایه اولیه در مقابل دیون و وقروض شرکت مسئول می باشند(م94 ق ت) قابل توجه است که در اسم شرکت نام هیچ یک از شرکاء نباید قید شود چراکه در غیر این صورت مانند شرکت تضامنی شریکی که نام او قید شده ضامن محسوب می شود(م 95 ق ت).

 

وجوه افتراق و اشتراک بین دو نوع از رایج ترین شرکت های تجاری:

 شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود

 1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند .

2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .

3ـ درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

5ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

6ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

7ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .

8ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین 

سهامداران انتخاب می شوند اداره می  گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد .

9ـ در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

10ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .

11ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت 

بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود  بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .

12ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .

13ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .

14ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود .

حال که با کم وکیف شرکت مسئولیت محدود آشنا شدید در رابطه با مراحل ثبت این شرکت بدانید:

مرحله اول: 

همانگونه که از کلیت نام شرکت بر می آید که به معنای شراکت افراد می باشد در مرحله نخست می بایست شریک مناسبی انتخاب نمایید شما حداقل نیاز به یک شریک دارید.توجه داشته باشید که در شرکت مسئولیت محدود مسئولیت هر سرمایه‌گذار به اندازه میزان سرمایه اوست. کسی که سرمایه بیشتری در شرکت دارد حق رأی بالاتری هم دارد و به همین نسبت مسئولیت بالاتری در پرداخت دیون و بدهی‌های شرکت دارد.

مرحله دوم: 

در این مرحله شما می توانید با مراجعه به سایت Irsherkat. ssaa. ir و تکمیل فرم و پیگیری تمام مراحل ثبت در این سامانه درخواست ثبت شرکت را به آسانی به دست اداره ثبت شرکت ها برسانید. برای رسیدن به مراحل بعدی بعد از اتمام فرم در هر صفحه گزینه گام بعدی را انتخاب نمایید و تمامی صفحات را به همین منوال تکمیل نمایید .

مرحله سوم:

اکنون شما می بایست یک نام مناسب برای شرکت خود انتخاب نمایید . با در نظر گرفتن قوانین حاکم بر انتخاب نام و باید ها و نباید های آن مجاز به معرفی 5 نام می باشید . به طور خلاصه بدانید که نام می بایست تکراری نبوده و دارای ریشه ایرانی باشد و همچنین از اسامی ارگان های رسمی و دولتی استفاده نشود و.... .( قوانین حاکم بر انتخاب نام در مقاله ایی به تفصیل توضیح داده شده است پیشنهاد می کنیم این مقاله را مطالعه فرمایید ).

مرحله چهار:

حالا زمان مشخص نمودن زمان و موضوع فعالیت می باشد که در مورد زمان دو گزینه محدود یا غیر محدود وجود دارد که می توانید گزینه مناسب را انتخاب نمایید .همچنین فهرست دیگری اختیار شما قرار می گیرد که دراری لیستی از موضوعات فعالیت می باشد که زمینه فعالیت خود را در این بخش مشخص نمایید. شایان ذکر است که برای برخی از فعالیت ها نیاز به اخذ مجوز می باشد.

مرحله پنج:

در صورتی که محلی را برای فعالیت انتخاب و تجهیز نموده اید  می بایست در این مرحله معرفی نمایید  و در غیر این صورت می توانید محل سکونت یکی از شرکا را معرفی نمایید و فراموش نکنید تمام مدارک از سوی اداره ثبت شرکت ها به این آدرس فرستاده خواهد شد.

مرحله شش:

این مرحله به تایین سرمایه شرکت مربوط می شود در بخش سرمایه شخص حقوقی میزان سرمایه شرکت را مشخص نمایید که حداقل سرمایه مورد نیاز 100 هزار تومان می باشد. اما در نظر داشته باشید که سرمایه اولیه تاثیر زیادی بر اعتبار شرکت دارد و به همین دلیل است که برخی سرمایه اولیه بیشتری در نظر می گیرند.

مرحله هفتم:

در قسمت بعدی فرم مشخصات شرکاء و اعضای اصلی را وارد نمایید در این بخش اطلاعات شناسنامه‌ای و همچنین آدرس پستی و شماره تماس این افراد ثبت و ذخیره می‌شود( در صورتی که تعداد این افراد بیش از ۱۵۰نفر باشد باید فرمی را که از پیش در سایت بارگذاری شده دریافت و اسامی و مشخصات افراد را در آن وارد کنید)

مرحله هشت:

در این مرحله اطلاعات مربوط به سهام و میزان سرمایه شرکاء را وارد نمایید و نقدی و غیر نقدی بودن آن را با انتخاب گزینه انتخاب نمایید .همچنین تایین سمت افراد با یکدیگر در فرم های بعدی به منظور مشخص بودن وکیل و موکل و قیم قانونی و ... ثبت می شود.

مرحله نه:

در صورت داشتن شعبات دیگر این بخش را تکمیل نمایید و در غیر این صورت می توانید در آینده شعبه معرفی نمایید و در حال حاضر گزینه نداشتن شعبه را انتخاب نمایید.

مرحله ده:

اکنون پس از تایید اطلاعات وارد شده می بایست تصویربرابراصل شده از اساسنامه و شرکت نامه شرکت را بار گذاری نمایید .اساسنامه و شرکت نامه فرم های پیش فرضی می باشند که می بایست آن را تکمیل نمایید و در صورت لزوم قوانین شرکت خود را به آن اضافه نمایید. اقدامات اصلی شما برای ثبت شرکت تمام شده است و می بایست در انتظار درخواست اداره ثبت شرکت ها برای تحویل مدارک بمانید. 

مدارکی که نهایتا می بایست به اداره ثبت شرکت ارائه شود شامل: اساسنامه تکمیل شده .کپی شناسنامه همه اعضای شرکت که برابر اصل شده باشد و گواهی عدم‌سوء‌پیشینه ،اگر فعالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد این مجوز را هم باید ضمیمه مدارک مورد نیاز کنید.

(مدارک را به اداره ثبت شرکت ها به آدرس خیابان میرداماد، تقاطع خیابان مدرس، پلاک ۲۷۵ تحویل نمایید.)

مرحله نهایی:

پس از تایید و تکمیل تمامی مدارک یک شماره ثبت به شما داده می شود که می بایست با این شماره آگهی با اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نوع فعالیت و اطلاعاتی از این دست را در یک روزنامه رسمی چاپ نمایید . توجه داشته باشید که برای هرکاری که در آینده بخواهید انجام دهید اصل یا کپی برابراصل این آگهی را لازم دارید.

 


Call Now