ثبت شرکت در ترکیه
کشور ترکیه در آینده نزدیک به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تجاری در جهان خواهد بود.

آیا کشور ترکیه یک مکان امن برای سرمایه گذاری است؟
بدون شک اینطور است.اقتصاد ترکیه از سال 2001 تحولات چشمگیری کرده و مانند سال 1990 که از مشکلات جدی اقتصادی رنج می برد نیست.در سال 2003 قانون سرمایه گذاری توسط خارجیان به صورت مستقیم تصویب شد. در سال 2004 تعداد شرکت های خارجی در ترکیه حدودا 2 برابر شرکت های ترکیه ای بودند.همچنین ترکیه در حال مذاکره برای ورود به اتحادیه اروپا می باشد. که این نیز کمک بسیاری به اقتصاد ترکیه می کن
تعداد کشور هایی که ثبت شرکت را سریعتر از ترکیه انجام می دهند بسیار کم است.شما می توانید در مدت زمان بسیار کمی ثبت شرکت در ترکیه را انجام داده و مدارک را به سرعت در اختیار داشته باشید

Call Now