مزایایی ثبت شرکت در ارمنستان :

1 - برخورداری از تمام مزایای یک شرکت ارمنستانی و اروپایی

2 - امکان افتتاح حساب در ارمنستان

3 - برخورداری از امکان استفاده از کارت های اعتباری بین المللی مانند : ویزا کارت و مستر کارت

4 - امکان اخذ اقامت در ارمنستان برای خود و 9 نفر دیگر

5 - امکان تردد در سایر کشور های اروپایی

و .....

 


Call Now