-تهیه طرح توجیهی
هیات موسس باید طرحی به عنوان طرح توجیهی یا طرح پیشنهادی تهیه کند . این طرح مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی مبتنی بر امور زیر است
الف)تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب دولت
ب)تعدادئ و مشخاصت داوطلبان سوابق و مهارت های آنان در رشته های فعالیت مورد نظر
ج)مبلغ لازم التادیه (مبلعی که برای خرید هر سهم باید پرداخت شود . این مبلغ نباید از یک سوم قیمت هر سهم کمتر باشد )
د)میزان و نحوه سرمایه گذاری ومشارکت دستگاههای دولتی یا عمومی .
یاد آوری :
1-شرکت تعاونی تولیدی یا توزیعی علاوه بر گرفتن مجوز تشکیل از ادراه تعاون برای انجام فعالیت موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاههای ذیربط نیز هستند
2-هیات موسس باید نماینده تام الاختیار برای معرفی به اداره تعاون تعیین کند

Call Now