سرمایه و امور مالی شرکت با مسئولیت محدود

در این بخش سرمایه و امور مالی شرکت با مسئولیت محدود را در پنچ مبحث ارای میدهیم :
مبحث اول: مفهوم و نقش سرمایه
مبحث دوم: واگذاری سهم الشرکه
مبحث سوم: تنظیم صورت های مالی
مبحث چهارم: تقسیم سود و زیان
مبحث پنجم: پیش بینی اندوختۀ قانونی

Call Now