موارد انحلال

ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند به شرح زیر پیش بینی نمود که هر یک به اختصار بررسی می گردد:
الف) در مورد فقرات 1و2و3 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 آن گونه که قبلا دربحث انحلال شرکتهای سهامی ملاحظه شد ، این موارد عبارت اند از:1)وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد2)در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد 3)در صورت ورشکستگی
ب)در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنهاب بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .
ج)در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند .
د)در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد .

Call Now