مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی به این دلیل که باید سالی یک بار تشکیل شود(ماده 89 لایحه قانونی 1347)؛گاها" از آن به مجمع عمومی سالانه هم تعبیر می شود(ماده 97 لایحه قانونی 1347). هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در صورت لزوم مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده در طول سال دعوت کنند (ماده 92 لایحه قانونی 1347). شرایط تشکیل و رأی گیری این اجتماع فوق العاده مانند اجتماع عادی سالانه صاحبان سهام است.

Call Now