اعتبار برند ثبت شده تا چه حد می باشد؟
مطابق با ماده اول قانون ثبت علامت های تجاری یک علامت تجاری و یا یک برند ثبت شده از هر چیزی که تشکیل شده باشد، چه نقش و یا تصویر و ارقام و عبارات و حروف و ... زمانی که امتیاز و وسیله ی تشخیص یک محصول صنعتی و تجاری می باشد تا حدی قابل اعتماد است. حال ما می خواهیم در این قسمت درباره ی این حد و زمان اعتبار یک برند ثبت شده برای شما صحبت کنیم.

اعتبار یک برند ثبت شده

ابتدا برای ثبت برند باید مراحل آن را طی نمود و آن را ثبت کرد. این برند فقط باید توسط فردی استفاده شود که آن را ثبت کرده است. مطابق با ماده ۴۱ این قانون ، اعتبار یک برند ثبت تا ده سال است و همچنین پس از این ده سال می توانید اعتبار آن را تمدید کنید و در دوره های بعد از آن استفاده کنید. تاریخ تسلیم اظهار نامه از یک برند ثبت شده در ایران حمایت می کند و به مدت ده سال به آن اعتبار می دهد. صاحب برند تجاری می تواند پس از ده سال یا تقاضای تجدید ثبت علامت بدهد و یا اینکه آن را تغییر دهد. البته صاحب و موسس برند می تواند به صورت قانونی تا حدودا شش ماه بعد از تاریخ انقضا آن، آن را تجدید کند.

تجدید ثبت برند ( تمدید برند )

در این بخش می خواهیم درباره ی مراحل تجدید ثبت برند برای شما سخن بگوییم و توضیحات لازم را ارائه دهیم. تقاضا دادن برای تجدید ثبت برند در دو مرحله و نسخه می باشد و باید توسط صاحب برند امضا شود. البته باید اضافه کنیم که به جای صاحب برند و در صورت حضور نیافتن او فردی که به عنوان قائم مقام او می آید نیز می تواند امضا های لازم را انجام دهد. البته هزینه های تجدید ثبت برند نیز همانند هزینه های اولیه ی ثبت برند است.
این عمل یعنی تجدید کردن ثبت یک برند در ادامه ثبت اصلی باید در یک دفتر ثبت صورت پذیرد و کاملا مطابق قانون انجام شود. اگر چنان چه بخواهید در زمان تجدید ثبت در برند خود تغییراتی ایجاد کنید باید تمامی قوانین و مقررات را رعایت نمایید و از چهار چوب های اولیه دور نروید. اگر چنان چه بخواهید تغییراتی ایجاد کنید باید حتما آگهی جدید چاپ کنید اما اگر نمی خواهید تغییر دهید نیاز به این کار نیست. در اداره ثبت طبق مقررات برای هر گونه عمل ثبت و تجدید آن تعرفه ای مشخص شده است. البته هزینه آگهی ها و اظهار نامه ها کاملا مجزا می باشد و ربطی به اداره ثبت ندارد.

تمدید اعتبار یک برند ثبت شده

درباره ی تمدید اعتبار یک برند ثبت شده باید بگوییم اگر چنان چه از مدت قانونی آن بگذرد دیگر صاحب برند حقی نسبت به آن ندارد و هر فرد دیگری می تواند برند را به نام خود ثبت کند و فرد اولیه ی صاحب برند نیز نمی تواند ادعا و خواست برند را بکند. البته می توانند اعتراضی انجام دهند که به مدت سی روز به طول می انجامد و فرد در این فرصت می تواند برای خود برند دیگری ثبت کند زیرا که هزینه ها و مراحل تقریبا همان میباشد و تفاوت چندانی ندارد. فرد پس از انجام درخواست تمدید باید آن را به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت نیز پس از انجام مراحل لازم آن را مهر و امضا می کند.

مدارک لازم برای تمدید اعتبار یک برند ثبت شده

کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب برند
نمونه ای از علامت
تکمیل فرم و اطلاعات لازم
مهر کردن و امضا کردن وکالت نامه
کپی از روزنامه رسمی و آگهی

نکته آخر

در نهایت علاوه بر موارد گفته شده باید بدانیم در اداره ثبت این مراحل پس از پرداخت هزینه صورت گرفته و برند شما برای 10 سال ثبت می شود.


مشاوره ثبت برند و علامت تجاری رایگان و بدون هزینه است. هم اکنون با ما تماس بگیرید :
تلفن تماس : 88882588 88888273


Call Now