ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری کیش 

در ابتدا باید نام شرکت توسط متقاضی و یا نامه وکالت ثبت شود بدین منوال که درخواست را با منطقه از طریق سایت مطرح میکنیم و در صورت امکان و عدم تشابه نام بعد از 48 ساعت ، نام تایید خواهد شد.

مرحله بعد از تایید نام مرحله اخذ مجوز فعالیت اقتصادی یک ساله میباشد که روی نام شرکت در شرف تاسیس اخذ میگردد.

بعد از اخذ مجوز نوبت به ورود اطلاعات برای ثبت شرکت میرسد که کارشناسان ثبت کیا عهده دار این وظیفه میباشند و در صورت تایید موکلین و مراجعین این اطلاعات نهایی شده و به منطقه از طریق سامانه الکترونیک ارسال میگردد. بعد از تایید کارشناسان ثبت

حالا مجاز هستیم تا اوراق را با بارکد ثبتی مختص اشخاص و اعضا هیئت مدیره پرینت بگیریم و آماده امضا شویم.

کل این مراحل در کمتر از 10 روز کاری انجام می گردد و حالا شما صاحب یک شرکت بازرگانی معتبر هستید در یکی از بهترین مناطق آزاد هشتگانه ایران عزیز

مدارک جهت ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری کیش

1- برابر اصل مدارک احراز هویت اعضا در دفترخانه رسمی

(این اعضا میتوانند بیشتر باشند ولی کمتر از تعداد اعلام شده وجاهت قانونی نداشته و قابل ثبت نیست)

2-گواهی تصدیق امضا تمامی افراد حاضر درهیئت مدیره شرکت

3-معرفی محل برای ثبت که اشاره کردیم می بایست از به ساختمانهای اداری و غرفه های تجاری

4-ارائه مجوز فعالیت که بنا به درخواست شما ثبت کیا این مجوز را اخذ خواهد کرد

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی در خصوص کارشناسی دقیق و تکمیل مدارک می توانید با مشاورین ثبت کیا در تماس باشید.

ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری کیش

 


Call Now